RK Wageningen

KerkNet Wageningen

Raad van Kerken gaat op in KerkNet Wageningen

Op 1 januari 2016 is het nieuwe KerkNet Wageningen gestart. Op deze datum ging de Wageningse Raad van Kerken op in dit informele platform waarin 11 christelijke kerken en geloofsgemeenschappen contacten onderhouden sinds 2011. De Raad van Kerken Wageningen met zijn 4 lidkerken kende een geschiedenis van meer dan 45 jaar van samenwerking in vieren, leren en dienen en heeft zo aan de basis gestaan van KerkNet.

Op veel terreinen heeft er in de afgelopen jaren meer interkerkelijke ontmoeting plaatsgevonden in onze stad. KerkNet Wageningen biedt een goede basis om deze ontmoeting en gezamenlijke activiteiten van twee of meerdere kerken en geloofs-gemeenschappen voort te zetten, te inspireren en te stimuleren.

 
Welke kerken en geloofsgemeenschappen nemen deel aan KerkNet Wageningen?
ABC Evangeliegemeente Salem Wageningen e.o.
Amazing Grace Parish of the RCCG
Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg
Baptistengemeente De Ontmoeting
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Hersteld Apostolische Zendingkerk
International Christian Fellowship
Nederlands Gereformeerde Kerk
Protestantse Gemeente te Wageningen
RK Geloofsgemeenschap Wageningen - Parochie z. Titus Brandsma
Vineyard Wageningen 

Vergadering van sleutelfiguren
De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen geven samen sturing aan KerkNet. Daarvoor neemt namens iedere gemeenschap een afgevaardigde plaats in de vergadering van sleutelfiguren die viermaal per jaar bijeenkomt. Door elkaar regelmatig binnen en buiten KerkNet te ontmoeten, raken mensen geïnformeerd over kerkelijke en interkerkelijke projecten en wellicht geïnspireerd om mee te doen of nieuwe initiatieven te starten. Er vinden in Wageningen al tal van gezamenlijke activiteiten plaats. Zo zijn er mensen interkerkelijk actief op het gebied van:

  • Diaconale zaken rond WMO, persoonlijke budget begeleiding, vluchtelingen en via Vakantiegeld Delen
  • Ontmoeting met de samenleving via projecten als KomEet en Inloopcentrum Markt 17
  • Milieu en Schepping
  • Vrede (onder andere via het wekelijkse Coventrygebed)
  • Kerkelijke contacten met Hongarije
  • Interkerkelijke vieringen in de Week van Gebed voor de Eenheid maar ook op 4 mei
  • Jongerenwerk (via gezamenlijke projecten zoals de tienerclub YouChoose) 

Meer en actuele informatie over KerkNet is te vinden op de website www.kerknetwageningen.nl. Ook zullen er regelmatig digitale nieuwsbrieven verschijnen. Een opgave voor toezending kunt u per email sturen naar: .

Contactpersoon St. Johannes de Doper kerk. Werner Hendrickx, e-mail:

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.