HOMILIE pastoor Ten Have 2 januari (DRIEKONINGEN)

Het feest van Epiphanie (Verschijning / Openbaring) des Heren, oftewel Driekoningen is zo rijk aan symboliek en betekenissen en tradities dat heel veel preken over gemaakt kunnen worden. Het doet bijna sprookjesachtig aan maar toch, als je bijvoorbeeld leest wat er die tijd allemaal aan de hand  was, zoals in het Jezus boek van onze vorige paus, dan is het verhaal, wat verteld wordt, toch veel minder onwaarschijnlijk dan sommige critici denken. In zekere zin kun je het zelfs in deze tijd plaatsen. De belangstelling voor astrologie is nooit weggeweest en lijkt in onze tijd eerder toegenomen te zijn, en als vormen van oosterse spiritualiteit, waarvan deze wijzen vertegenwoordigers lijken te zijn. Er zit zoveel in dit verhaal, dat we ons moeten beperken, en het in deze preek vooral gaan hebben over de geschenken: goud, wierook en mirre.

            CRITICUS: De leer van de kerk is veel te dogmatisch en te onwrikbaar voor de moderne mens, die alles zelf wil bepalen en aannemelijk maken. We hebben minder vertrouwen in oude tradities; onze moderne filosofen, theologen en psychologen zoeken alternatieve bronnen om de waarheid te vinden. Bovendien wie gelooft nog dat de paus onfeilbaar is, en dat de  Katholieke godsdienst de enige is die de waarheid bezit?  Godsdienst is een privé zaak en hoeft geen  betekenis  te hebben in de maatschappij.