RK Wageningen

Catechese

Algemeen

Catechese staat voor leren geloven. Het woord catechese wordt door de ouderen onder ons vaak geassocieerd met de katechismus uit je hoofd leren. Voor de jongeren onder ons is het vooral een onduidelijk woord. Leren vertrouwd te raken met de inhoud van ons geloof is waar het om gaat bij catechese. Opdat dit geloof ons persoonlijk eigen kan worden en dat wij eruit kunnen leven. In de catechetische activiteiten van de parochie willen we ervaring en kennis uitwisselen, bij elkaar brengen en verwerken.

Eén lid van de pastoraatsgroep en één lid van de locatieraadis in het vervolg verantwoordelijk
voor het beleidsterrein: catechese. Zij zijn de aanspreekpunten voor werkgroepen, parochianen en pastores. Het is ook de bedoeling dat zij zich actief op de hoogte stellen van wat er speelt bij de werkgroepen. Daarnaast spelen ze een rol bij beleidsvoorbereiding en –uitvoering, het lid van de pastoraatsgroep,vanuit een pastorale invalshoek en het lid van het bestuur vanuit een bestuurlijke invalshoek.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.