Bewustzijn van de wereld om ons heen komt tot uiting in de diaconie. Zo komen geloven en de zorg om mensen in hun maatschappelijke positie, hun welzijn bij elkaar. In de 'diaconale' groepen wordt aandacht gegeven aan mensen en de situaties waarin zij, meestal buiten hun eigen toedoen, verzeild raken, zoals ziekte, armoede, sociaal isolement. We willen samen werken aan een parochie waarin mensen elkaar in al die moeilijke omstandigheden nabij willen zijn, elkaar tot steun willen zijn, zorgen met elkaar willen delen en zich in willen zetten om daar zo mogelijk verandering in aan te brengen. Dan kan een parochie zich met recht een 'diaconale parochie' noemen!

Eén lid van de pastoraatsgroep en één lid van het parochiebestuur is verantwoordelijk

voor het beleidsterrein diaconie. Zij zijn de aanspreekpunten voor werkgroepen, parochianen en pastores en zij stellen zich op de hoogte van wat er speelt bij de werkgroepen. Daarnaast spelen ze een rol bij beleidsvoorbereiding en –uitvoering, het lid van de pastoraatsgroep vanuit een pastorale invalshoek en het lid van het bestuur vanuit een bestuurlijke invalshoek. Pastoresteam en parochiebestuur blijven eindverantwoordelijk.

Parochiële werkgroepen: Bezoekgroep verpleeg-, zieken- en verzorgingshuizen, Werkgroep M.O.V., Lourdeswerk (als onderdeel van het Lourdesfonds).

Aan de parochie geliëerde werkgroepen: Caritas, KBO.

Interkerkelijke werkgroepen waarin de parochie deelneemt: Steungroep Stichting Vluchtelingenwerk, Vriendendienst Neder-Veluwe, Diaconaal Platform WMO.

Diaconale werkgroepen van de Raad van Kerken