RK Wageningen

Zaterdag, 20 oktober 2018

Locatieraad

De geloofsgemeenschap wordt bestuurd door de Locatieraad. Deze functioneert als dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie (financiën, gebouwen en terreinen) en onderhoudt externe contacten met o.a. de Raad van Kerken en de gemeente.

De locatieraad wordt gevormd door de volgende leden:

 

 

 

Voorzitter

Peter Abspoel

 

 

Secretaris

Jeroen van Rijn

Beheerszaken, onderhoud, gebouwen en terreinen

Cor Giesen

   
Copyright © 2018 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.