De geloofsgemeenschap wordt bestuurd door de Locatieraad. Deze functioneert als dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie (financiën, gebouwen en terreinen) en onderhoudt externe contacten met o.a. de Raad van Kerken en de gemeente.

De locatieraad wordt gevormd door de volgende leden:

Voorzitter
Hadewijch (Hady) Klaassen

 

 

Penningmeester
Werner Hendrickx