RK Wageningen

Oecumene

De evangelist Johannes noteerde in zijn evangelie het verlangen van Christus zelf naar eenheid onder zijn volgelingen. '....opdat zij allen één mogen zijn....' (Joh. 17:21)

Onze Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap St. Johannes de Dooper Geboorte – Verrijzenis des Heren probeert aan die opdracht gevolg te geven door het lidmaatschap van KerkNet Wageningen. Werken aan oecumene betekent: aandacht en begrip hebben voor andere christenen en met vertrouwen en geduld het contact en de samenwerking blijven zoeken.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.