De evangelist Johannes noteerde in zijn evangelie het verlangen van Christus zelf naar eenheid onder zijn volgelingen. '....opdat zij allen één mogen zijn....' (Joh. 17:21)

Onze Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap St. Johannes de Dooper Geboorte – Verrijzenis des Heren probeert aan die opdracht gevolg te geven door het lidmaatschap van KerkNet Wageningen. Werken aan oecumene betekent: aandacht en begrip hebben voor andere christenen en met vertrouwen en geduld het contact en de samenwerking blijven zoeken.