Wie plannen heeft om te trouwen in de kerk kan het beste tijdig contact opnemen met een van de pastores om datum en tijdstip van de huwelijksviering vast te stellen.

Contactpersoon: parochiesecretariaat
E-mail:
Telefoon: 0317 - 747111 dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur