RK Wageningen

Dinsdag, 27 oktober 2020

Liturgische vieringen

Er zijn vele mogelijkheden waarop de geloofsgemeenschap de betekenis en viering van haar gelovig bestaan in een liturgie gestalte wil geven. Wanneer er dan geen professionele voorganger aanwezig is, gaan medeparochianen voor. Dat is geen hobby van de werkgroep.

In de liturgie gebeurt wat wij eigenlijk zijn: een gemeenschap van mensen die geloven in leven en heil, in het voetspoor van Jezus Christus. Dat moet steeds worden gezegd en gevierd. De werkgroep bestudeert nauwgezet de Schriftteksten en het ritueel van een viering. 'De diepere grond is: de opdracht en verantwoordelijkheid die aan iedere gelovige zijn gegeven door de doop en de zalving van het vormsel.... Belangrijk is dat de werkgroep zich hiervoor gaat voorbereiden en mogelijkheden krijgt voor begeleiding en toerusting. De vorming zal niet alleen een 'technische' mogen zijn, gericht op het goed lezen e.d. maar vooral gericht zijn op de geestelijke voorbereiding en inhoudelijke verdieping die voor elke viering verondersteld wordt'. Aldus Joh. Kard. Willebrands. 'Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel' (I Petr. 2,5). De werkgroep staat open voor opmerkingen, suggesties en andere uitingen van belangstelling.

Contactpersoon: secretariaat
E-mail: 
Telefoon: 0317-413816

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.