RK Wageningen

Zondag, 18 april 2021

Lectorengroep

In de vieringen hebben lectoren een belangrijke functie. Deze taak bestaat al eeuwenlang in de RK kerk, en sluit aan bij de traditie binnen de Joodse gemeenschap. De lector vertegenwoordigt de kerkgangers en neemt namens hen actief deel aan de viering. De belangrijkste taak van de lector is het voorlezen van de Schriftlezing, de voorbede en het uitreiken van de communie. In onze parochie zijn 15 lectoren.

Contactpersoon: dhr. W. Hendrickx
Adres: Abraham Kuyperstraat 53

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.