Ongeveer zes keer per jaar wordt er een gezamenlijke doopviering gehouden, waarbij aandacht is voor persoonlijke inbreng en beleving van elke familie voor de opname in de geloofsgemeenschap, die vorm krijgt in de gezamenlijke voorbereiding en doopviering. Per keer worden er ongeveer drie kinderen gedoopt, bij meer aanmeldingen houden we eventueel een extra doopviering. De individuele doopviering raakt steeds meer op de achtergrond. Het wordt door veel ouders als positief ervaren om met elkaar in gesprek te komen over de betekenis van de doop en vervolgens ook samen de doop te vieren. Normaal gesproken vindt een doopviering op zaterdag(middag) plaats.
 
In de paaswake en desgewenst op zondagmorgen is er eventueel ook gelegenheid tot doop in de gewone weekendviering.
Elke Doopviering wordt voorafgegaan door een tweetal voorbereidingsavonden. De avonden zien er als volgt uit: 
  • Tijdens de eerste avond maken we kennis met elkaar. Daarna wordt samen met een pastoor wat dieper ingegaan op de achtergrond en betekenis van de doop en een ieders gedachte hierover. Aan het einde van de avond ontvangt u enige informatie omtrent het samenstellen van een doopviering (suggesties voor lezingen, liederen etc.), met het verzoek dit samen thuis alvast door te nemen.
  • De tweede avond gebruiken we om samen met alle doopouders de doopviering samen te stellen.

De eerste voorbereidingsavond vindt plaats met andere ouders uit de parochie die ook hun kinderen willen laten dopen, de 2e avond is met de ouders per doopviering.

Wilt u verdere informatie stuur een mail naar de
Tel: 0317 747111 Elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur