Als iemand ziek is en de H. Communie, de handoplegging der zieken of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, kan men zich wenden tot een van de pastores. Wacht met dit vragen niet te lang. Het is goed om tijd te hebben voor nadere kennismaking en begeleiding en samen tot goede afspraken te komen. De ziekencommunie kan meegenomen worden door een huisgenoot of iemand uit de wijk, die samen met u bidt.

Contactpersoon: parochiesecretariaat
E-mail:
Telefoon: 0317 - 747111 elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur
Of Spoed/Uitvaart: 06 16777705 24 uur bereikbaar