RK Wageningen

Dinsdag, 11 december 2018

Vieringen / Celebrations

Catechese voor kinderen door pastoor Henri ten Have

Willen je kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdagmiddag  12 december van 14.30 tot 15.30 uur is er in de pastorie in Renkum weer een kindermiddag. Kinderen uit alle geloofsgemeenschappen die hun Eerste Communie hebben gedaan zijn van harte welkom. Pastoor Henri ten Have vertelt een Bijbelverhaal en laat de kinderen hier even bij stilstaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Vieringen door de week / Celebrations during the week

- Dinsdag / Tuesday 19:00 EN
- Woensdag / Wednesday 9:00 NL
- Donderdag / Thursday 18:30 NL
- Vrijdag / Friday 8:30 NL 3de vrijdag in de maand om 10:00 bij Rumah Kita
- Vrijdag / Friday 12:00 - 12:20 Coventry gebed / Coventry Prayer 

Maandag 31 december 2018

Oudjaar

19:00 uur ds Nico Sjoer en Toine Sterk (Oecumenische viering in de Bevrijdingskerk)

Zondag 30 december / Sunday December 30th 2018

Heilige Familie / Holy Family

10.30 uur Henri ten Have [priester], Guido Dieteren [pastoraal werker], Hans Lucassen [pastoraal werker] (Titusviering)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie Internationaal)

Zaterdag 29 december / Saturday December 29th 2018

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Woensdag 26 december / Wednesday December 26th 2018

Heilige Stephanus / Holy Stephen

10.00 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Tuesday 25 december / Tuesday December 25th 2018

Kerstmis / Christmas 

10.00 uur Ferdinand Vergeer [priester van Mill Hill] (Eucharistie)
15.00 uur Henri ten Have [pastoor] (Kindje wiegen)

Maandag 24 december / Monday December 24th 2018

Kerstavond / Christmas Evening

19.00 uur Parochiele voorganger
22.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Zondag 23 december / Sunday December 23rd 2018

Vierde zondag van de Advent / Fourth Sunday of Advent

10.00 uur Ferdinand Vergeer [priester van Mill Hill] (Eucharistie)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie Internationaal)

Zaterdag 22 december / Saturday December 22nd 2018

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Woensdag 19 december / Wednesday December 19th 2018

Boeteviering / Penance

19.00 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Zondag 16 december / Sunday December 16th 2018

Derde zondag van de Advent / Third Sunday of Advent

10.00 uur Kees Vlaming [priester van Mill Hill] (Eucharistie)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie Internationaal)

Zaterdag 15 december / Saturday December 15th 2018

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Zondag 9 december / Sunday December 9th 2018

Tweede zondag van de Advent / Second Sunday of Advent

10.00 uur Henri ten Have [priester] (Eucharistie, Gezinszondag)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie Internationaal)

Zaterdag 8 december / Saturday December 8th 2018

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Zondag 2 december / Sunday December 2nd 2018

1ste zondag van de Advent / First Sunday of Advent

10.00 uur Kees Vlaming [priester van Mill Hill] (Eucharistie)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie Internationaal)

Zaterdag 1 december / Saturday December 1st 2018

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Zondag 25 november / Sunday November 25th 2018

Christus Koning / Christ the King

10.00 uur Ferdinand Vergeer [priester van Mill Hill] (Eucharistie)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie Internationaal)

Zaterdag 24 november / Saturday November 24th 2018

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Zondag 18 november / Sunday November 18th 2018

Drieëndertigste zondag door het Jaar / Thirty third Sunday in Ordinary Time

10.00 uur Archibald van Wieringen [priester] (Eucharistie)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie Internationaal)

Copyright © 2018 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.