Het Vormsel is een van de 7 sacramenten die God ons door de Kerk heeft gegeven. Voor kinderen tussen de 11 en 14 jaar(groep 8 en eerste klassen van de middelbare school) bieden we een voorbereidingsprogramma aan. Dit programma bestaat uit ongeveer 10 avonden, waar de kinderen meer leren over God, de Kerk, de Heilige Geest en het Vormsel zelf en nog veel meer. De avonden zijn, naast leerzaam, interactief en erg gezellig en worden geleid door jonge, enthousiaste begeleiders. 

Meer informatie? Stuur een mailtje naar 

Vormselviering 20 november 2022

In de feestelijke eucharistieviering van 20 november hebben 14 jongeren van onze parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen van vormheer hulpbisschop Mgr. Hoogenboom. Pastoor Ten Have, die de voorbereidingen had geleid was medevoorganger, het Jongerenkoor Antonius, onder de leiding van dirigent Simon de Jong zorgde voor de muzikale opluistering van de viering. Met volle overtuiging zong iedereen mee: ‘Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid’.

Mansoer Bargo,  Angelino Bargo, Joris Ceca, Olsa Ceca, Jay Chow, Marinos Enwiya, Kirsten Jansen, Mirte Jansen, Chiara Maria Kromhout van der Meer,
Samuel Kruit, Arjan Schot, Samuel Smits, Marc van de Ven en Nikki Zeilmaker.

Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een gezegend leven met de hulp van de Heilige Geest.