Een ja tegen Christus is een ja tegen het leven. Want zoals Hij het zelf gezegd heeft "Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed" (Joh. 10,10). Met vreugde en grote dankbaarheid kijk ik terug op de priesterwijding die ik 18 juni heb mogen ontvangen alsook op mijn eerste missen in Hengelo en Wageningen. Hartelijk dank voor uw gebed, de vele felicitaties en goede wensen, uw aanwezigheid en/of andere vormen van inzet en betrokkenheid.

Parochiebedevaart Lourdes van 19 t/m 25 september 2022.

 “Lourdes, samen zijn, warmte voelen en aandacht voor elkaar. Ieder komt hier met eigen gedachten en intenties”

Als pastoraal thema voor Lourdes 2022 is gekozen: “Ga zeggen aan de priesters…”

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op zaterdag 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht.

              

Zaterdag 23 April 2022, 10:50 uur. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden (Matt. 18:20).” Iets meer dan 30 jonge katholieke vrienden uit onze Titus Brandsmaparochie kwamen samen op het kerkplein aan de Bergstraat in Wageningen, gekleed en bepakt om aan een prachtige geloofswandeling te beginnen tussen Wageningen, Renkum en Rhenen. De weersverwachting voor die dag was zeer gunstig, hoewel het in de ochtend nog een beetje frisjes was. Opeens riep Luigi – één van de organisatoren – dat het tijd was om te vertrekken en de tocht was begonnen. 

Door pastoor Henri ten Have

Requiem Aeternam zingt het koor aan het begin van deze viering, als John naar voren wordt gebracht, op de plaats waar hij zoveel gelopen en gedaan heeft en waar we hem heel erg gaan missen.

Requiem Aeternam, woorden uit de vertrouwde Latijnse mis, waar John zo van hield.

Requiem aeternam dona eis Domine, wat betekent: Geef hun de eeuwige rust.

Ik ben vast niet de enige die nauwelijks kan geloven dat ik John nooit meer deze kerk zal zien binnenstappen. He owned the place. Niet op een bezitterige of bazige manier. Absoluut niet. Hij gedroeg zich tegenover iedereen als een uiterst hoffelijke gastheer. Hij kweet zich van talloze taken met een monterheid die je de indruk gaf dat niets hem moeite kostte, en dat niets hem te veel was. Het was misschien vanwege zijn klaarblijkelijke liefde voor deze kerk dat je het gevoel kreeg dat die hem een beetje toebehoorde.

Vacature organist Parochie Zalige Titus Brandsma Wageningen

De Parochie Zalige Titus Brandsma is per 1 september 2022 op zoek naar een organist ter begeleiding van het parochieel gemengd koor Laudate Dominum. Het koor heeft Latijnse missen (Haydn tot heden) en motetten als repertoire.

Nieuwe vormsel voorbereiding van start op 13 februari

Zoals al is vermeld in het parochieblad TitusBreed, willen we de vormselvoorbereiding het komende jaar op een nieuwe manier uitvoeren. Graag zouden we het hele gezin erbij willen betrekken. We vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen en om de zondagse viering een onderdeel te laten zijn van de vorming. Daarom zullen de vormselvoorbereidingsbijeenkomsten beginnen met een eucharistieviering op zondag die speciaal op jongeren en nieuwkomers is afgestemd, een zogenaamde “Open Deur Mis”. Geleidelijk aan zullen de vormelingen daarin een actieve rol krijgen.
Voor de jongere kinderen (van groep 3 t/m 8 van de basisschool) is er tijdens de viering een kinderwoorddienst.
 

Zondag 21 november tijdens de viering van 09.30 uur heeft Pastoor Henri ten Have de pauselijke onderscheiding Bene Merenti uitgereikt aan een zeer verraste John Albers voor al zijn vrijwillige werkzaamheden o.a. de kosterij, koorzanger, bestuurlijke functies etc. In het bijzijn van Marianne en zijn kinderen en kleinkinderen werden hem de bijbehorendeversierselen opgespeld door Henri. Ook de bijbehorende oorkonde werd hem overhandigd.
              

Marianne zijn steun en toeverlaat kreeg een prachtige bos bloemen overhandigd namens de locatieraad door de voorzitter Hadewijch Klaassen.

De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk heeft op 13 november in de St. Catharinakathedraal Erik Rozeman tot diaken gewijd. Rozeman werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar zijn priesterwijding op 18 juni 2022. Op het Hoogfeest van St. Willibrord (7 november) was in de Nederlandse Kerkprovincie de Nationale Roepingenweek gestart. Deze diakenwijding vormde in het Aartsbisdom Utrecht het hoogtepunt en het sluitstuk van deze bijzondere week.
            

“Bondgenoot van het verlangen van God en de mensen”

Bijzondere eucharistie, groot huldebetoon bij zilveren priesterjubileum Henri ten Have
           

In de kerk van Wageningen weerklonken de woorden van emeritus-hoogleraar praktische theologie Jozef Wissink: “Als de Heer roept, gehoorzaam ik. Dat is de taak van heel de kerk, van ieder van ons. Henri, ik ga je vandaag niet heilig verklaren. Er zijn mensen die niet direct voor jou vallen, en er zijn fans. Maar ik weet zeker dat als in een mens iets van verlangen naar heil en zegen wakker is geworden, dan gá je ervoor.” Professor Wissink hield zondag 24 oktober de overweging in de viering van Wereld missiedag en het 25-jarig priesterfeest van pastoor Henri ten Have.

                     

Na de zomer zijn we enthousiast van start gegaan met de online Alpha cursussen. Eerst begon de Engelstalige met 20 deelnemers uit onze parochie en een paar weken later de Nederlandstalige met 5 deelnemers.

EERSTE COMMUNIE

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van een kind.  Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het lichaam van Christus ontvangen. Dit wordt feestelijk gevierd in onze parochie.

Parochievernieuwing.

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?

Themabijeenkomsten vinden online plaats in het kader van parochievernieuwing. Wilt u deze bijeenkomsten nog eens bekijken dat kan via de volgende link: Parochievernieuwing/bijeenkomsten

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar de werkgroep Themabijeenkomsten/Parochievernieuwing via

 

Een pastoraal woord

van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,

aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

naar aanleiding van  het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus

Beste parochianen,

of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”?  Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas  in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren.  Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

In deze tijden van corona zijn er voor de kinderen filmpjes over verschillende onderwerpen.

Klik op de link en je kunt de filmpjes bekijken.

Kinder Catachese TV

Meer weten over onze International Catholic Community, Klik HIER!

Want to know more about the International Catholic Community, click HEHERERE

In deze tijden van Corona besteden wij extra aandacht aan de Voedselbank. In het portaal bij de Verrijzeniszaal staan kratten klaar waarin u uw levensmiddelen kunt neerleggen. Er is vooral behoefte aan:

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Dit geldt voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma Parochie!

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICClogo

Meest recente uitgave parochieblas TitusBreed

RK Wageningen, Bergstaat 17, 6701 AB Wageningen, tel: 0317-747111, mail:
Copyright © 2022 Zalige Titus Brandsma parochie, Locatie RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.

Terug naar boven