RK Wageningen

Nieuws

Alphacursussen en Titusgroepen

                     

Na de zomer zijn we enthousiast van start gegaan met de online Alpha cursussen. Eerst begon de Engelstalige met 20 deelnemers uit onze parochie en een paar weken later de Nederlandstalige met 5 deelnemers.

Lees meer...  

De eerste Open Deur Viering

Zondag 10 oktober was het zover: de eerste Open Deur Mis. Een parochie-breed initiatief van Titus Zoekt, met als doel een nieuwe vorm van samen kerk zijn te creëren. De kerk zat voor het eerst sinds anderhalf jaar weer redelijk vol. De Open Deur Mis wijkt dan ook iets af van een standaard viering. “Aan de ene kant is het een gewone eucharistieviering, maar toch ook weer niet”, aldus pastoor Henri in zijn welkomstwoord. De viering is wat meer laagdrempelig, zodat nieuwkomers en mensen die niet zo vaak naar de kerk gaan zich toch op hun gemak voelen.

 

Lees meer...  

Uitnodiging 25 jarig priester jubileum Pastoor ten Have

JUBILEUM PASTOOR HENRI TEN HAVE zondag 24 oktober

        

Zoals u misschien heeft kunnen lezen in de Titusbreed viert pastoor Henri ten Have op 24 oktober het moment dat hij 25 jaar geleden tot priester is gewijd.

Het parochiebestuur nodigt u van harte uit om het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Henri te Have te vieren. Op zondag 24 oktober is er om 10:00 uur in de St. Johannes de Doper kerk een feestelijke eucharistieviering en aansluitend is er een receptie. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de parochie en naar de nieuwsbrief die binnenkort uitkomt.

Vanuit de locatie Wageningen bedachten we dat we hem heel graag een groot cadeau willen geven, en de parochianen willen vragen om bij te dragen aan dit cadeau.

Lees meer...  

Bijeenkomst Communieproject 2021

EERSTE COMMUNIE

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van een kind.  Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het lichaam van Christus ontvangen. Dit wordt feestelijk gevierd in onze parochie.

Lees meer...  

Laagdrempelige vieringen

Het komende jaar worden er speciale laagdrempelige vieringen gehouden voor jongeren, eerstecommunicanten en hun gezinnen, gezinnen in het algemeen en Alphacursus-gangers, zodat zij makkelijker aansluiting kunnen vinden in de mis. Een spannend traject, want we moeten nadenken over indeling van de ruimte, geluid, beeld, etc. De data zijn 10 oktober, 7 november en 12 december.

Contactpersonen:
Hadewijch Klaassen

 

Vieringen vanaf 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Lees meer...  

Verslag benoeming Erik Rozeman

Vicaris Hans Pauw bij presentatie pastoraal teamlid van onze parochie:

“Erik, maak God bekend bij de mensen”

“God is onbekend voor velen. Erik, jij mag je geroepen weten om God bekend te maken in een tijd en cultuur die doof lijkt voor zijn Woord. ” In de St. Johannes de Doper-Geboortekerk in Wageningen sprak vicaris Hans Pauw deze woorden tot Erik Rozeman bij diens presentatie als kandidaat-priester en pastoraal teamlid van de parochie zalige Titus Brandsma. Zaterdagavond 4 september viel het zonlicht door de glas-in-loodramen van de kerk.

                                       

Lees meer...  

Terugblik Parochiedag 12 september 2021

Parochie dag 12 september is bescheiden gevierd – nieuwe poging in juni met St. Jansdag

De Parochie dag is zondag 12 september gevierd in twee vieringen. Pastoor Henri ten Have ging voor in deze vieringen. Het markeert de opening van een nieuw seizoen voor de onze Parochie. En wordt er welkom geheten aan nieuwe parochianen en belangstellenden. Het waren druk bezochte vieringen. Na afloop was het nog gezellig napraten onder het genot van koffie en thee. Vele parochianen hadden aan de oproep gehoor gegeven om zelf iets te bakken en mee te nemen het was allemaal even heerlijk.

Lees meer...  

Benoeming Erik Rozeman kadidaat priester

In de plechtige druk bezochte viering van zaterdag 4 september is Erik Rozeman benoemt tot kandidaat priester in onze parochie.
Ten overstaan van vicaris drs. Hans Pauw. Mede celebrant was pastoor Henri ten Have.
Na de presentatie heeft hij zijn ambtseed afgelegd.

                                             

Lees meer...  

Themabijeenkomsten over parochievernieuwing

Parochievernieuwing.

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?

Themabijeenkomsten vinden online plaats in het kader van parochievernieuwing. Wilt u deze bijeenkomsten nog eens bekijken dat kan via de volgende link: Parochievernieuwing/bijeenkomsten

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar de werkgroep Themabijeenkomsten/Parochievernieuwing via

 

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk

Een pastoraal woord

van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,

aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Lees meer...  

Pastoraal woord Henri ten Have

naar aanleiding van  het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus

Beste parochianen,

of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”?  Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas  in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren.  Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

Lees meer...  

Kindercatehese

In deze tijden van corona zijn er voor de kinderen filmpjes over verschillende onderwerpen.

Klik op de link en je kunt de filmpjes bekijken.

Kinder Catachese TV

What is ICC?

Meer weten over onze International Catholic Community, Klik HIER!

Want to know more about the International Catholic Community, click HEHERERE

Voedselbank

In deze tijden van Corona besteden wij extra aandacht aan de Voedselbank. In het portaal bij de Verrijzeniszaal staan kratten klaar waarin u uw levensmiddelen kunt neerleggen. Er is vooral behoefte aan:

Lees meer...  

Gezamenlijk Vorrmseltraject Zalige Titus Brandsma Parochie 2018-2019

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Dit geldt voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma Parochie!

Lees meer...  

In en om de St. Johannes de Doper

Hierbij enkele berichten over onderhoudswerkzaamheden van onze kerk.

Ruim 70 jaar geleden werd door beschietingen vanaf Grebbeberg de muren getroffen door granaatinslagen. Hierdoor werden stukken steen van de muren vernield. Na jaren van verwering, vocht en kou ontstonden in het voegwerk onkruid en kleine plantjes waardoor het voegwerk en stenen los liet. De buitenmuren aan de westzijde van de kerk (de kant van de binnenstad) zijn gerestaureerd door de monumentenwacht.
Ook het grote roos venster,...

Lees meer...  

Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt

Mensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de kerkelijk structuren en – instellingen op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Maar al te vaak geven mensen de moed op tijdens hun zoektocht naar passende hulp van de diverse voorzieningen.

Lees meer...  

Stel een kamer ter beschikking

Het asielbeleid van de Nederlandse overheid is niet sluitend. Dit betekent dat er altijd mensen zullen zijn die geen gebruik kunnen maken van de door de overheid georganiseerde opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wel de uitkomst van hun bezwaarprocedure of hoger beroep in Nederland mogen afwachten, maar in de tussentijd geen recht hebben op opvang.

Lees meer...  

Confessions

Confessions

Monday 22nd of Dec there will be a celebration of penance at 7.00 pm in Dutch Language in the RC.Church of Wageningen, Bergstraat 17. After this celebration (from about 7.45 pm) there is opportunity for confession, until about 8.30. pm

Tuesday the 23d of Dec there will be as usual at 7.00 a holy Mass in English in Wageningen. Before the mass from 6.15 until  7.00  pm and after the mass from about  7.40 until about 8.15 pm.  there will be opportunity for confession.

Fr. Henri ten Have 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.