Ook vanuit onze parochie gaan wij zaterdag 7 oktober met de Arnhemse Broederschap weer de hele dag op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.

“Jullie hebben niet voor mij gekozen, dat weet ik. Dit is een cadeautje, een verrassing van de bisschop.” Onze net geïnstalleerde pastoor Mauricio Meneses brengt heel de volle Antonius van Paduakerk in Ede aan het lachen en het applaudisseren. “Dit is de kerk, hier zie ik de levende stenen van de kerk. Eén grote familie waarin we allemaal een plekje hebben.”

Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer een diocesane bedevaart naar Lourdes.

Bij de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen bijna 1200 pelgrims deel, waaronder 50 parochianen uit onze eigen parochie H. Titus Brandsma. Extra bijzonder was dat negen leden en de dirigent van het jongerenkoor JKA meegingen.

Op 1 februari kent de Wageningse katholieke geloofsgemeenschap een nieuwe pastor als opvolger van de naar Apeldoorn vertrokken Henri ten Have. Het is Jesús Mauricio Meneses. Hij spreekt inmiddels uitstekend Nederlands: “Het blijkt voor Nederland een lange naam te zijn, maar in Colombia gebruikt men de achternaam van zowel de vader als van de moeder. Men kan mij gerust aanspreken als pastor Mauricio.

In een volle Johannes de Doperkerk in Wageningen heeft pastoor Henri ten Have zondag 8 januari in een mooie en ontroerende viering afscheid genomen van zijn parochie Heilige Titus Brandsma. Stoelen moesten worden bijgeplaatst om alle 700 aanwezige parochianen een zitplaats te geven.

Met ingang van heden is per decreet de naam van onze parochie gewijzigd naar "parochie Heilige Titus Brandsma". Omdat het een hele klus is om op al onze websites en uitingen naar "buiten" toe de naam te wijzigen (denk bijvoorbeeld alleen al aan briefpapier e.d.) kan het even duren voordat de oude naam overal is 'losgeweekt'.

Een spreekwoord dat nog steeds opgaat, maar niet helemaal voor ons parochiecentrum. Op dit moment zijn er te weinig handen voor het schoonmaken dat om de week op de maandagochtend gebeurt. Daarom zoekt Miny Blumer naarstig naar versterking. Zij is de coördinator van de schoonmaakploeg bestaande nu nog uit drie mensen, en binnenkort maar uit twee! Dan is het werk niet meer te doen! Wil je eigenlijk ook wel helpen, maar weet je niet of het iets voor jou is, aarzel dan niet en neem toch contact op met Miny. Want hoe meer mensen, hoe makkelijker en gezelliger. Misschien dat dan ook geldt: Gezelligheid maakt korte mijlen. Telefoon Miny: 0317-410584, e-mail:

 

 

Vacature organist Parochie Zalige Titus Brandsma Wageningen

De Parochie Zalige Titus Brandsma is per 1 september 2022 op zoek naar een organist ter begeleiding van het parochieel gemengd koor Laudate Dominum. Het koor heeft Latijnse missen (Haydn tot heden) en motetten als repertoire.

Parochievernieuwing.

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?

Themabijeenkomsten vinden online plaats in het kader van parochievernieuwing. Wilt u deze bijeenkomsten nog eens bekijken dat kan via de volgende link: Parochievernieuwing/bijeenkomsten

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar de werkgroep Themabijeenkomsten/Parochievernieuwing via

 

Meer weten over onze International Catholic Community, Klik HIER!

Want to know more about the International Catholic Community, click HEHERERE

In deze tijden van Corona besteden wij extra aandacht aan de Voedselbank. In het portaal bij de Verrijzeniszaal staan kratten klaar waarin u uw levensmiddelen kunt neerleggen. Er is vooral behoefte aan:

Hierbij enkele berichten over onderhoudswerkzaamheden van onze kerk.

Ruim 70 jaar geleden werd door beschietingen vanaf Grebbeberg de muren getroffen door granaatinslagen. Hierdoor werden stukken steen van de muren vernield. Na jaren van verwering, vocht en kou ontstonden in het voegwerk onkruid en kleine plantjes waardoor het voegwerk en stenen los liet. De buitenmuren aan de westzijde van de kerk (de kant van de binnenstad) zijn gerestaureerd door de monumentenwacht.
Ook het grote roos venster,...

Mensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de kerkelijk structuren en – instellingen op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Maar al te vaak geven mensen de moed op tijdens hun zoektocht naar passende hulp van de diverse voorzieningen.

Confessions

Monday 22nd of Dec there will be a celebration of penance at 7.00 pm in Dutch Language in the RC.Church of Wageningen, Bergstraat 17. After this celebration (from about 7.45 pm) there is opportunity for confession, until about 8.30. pm

Tuesday the 23d of Dec there will be as usual at 7.00 a holy Mass in English in Wageningen. Before the mass from 6.15 until  7.00  pm and after the mass from about  7.40 until about 8.15 pm.  there will be opportunity for confession.

Fr. Henri ten Have