Normaliter is er iedere week vaste biechtgelegenheid op dinsdagavonden tussen 18.15 en 18.50, dus vóór de Engelse mis van 19.00 uur. De biecht kan plaatsvinden in de biechtstoel of in de sacristie, naar voorkeur van de biechteling. Wanneer pastoor Henri ten Have bij uitzondering afwezig is, vervalt die avond zowel de biechtgelegenheid als de H. Mis. De biechtgelegenheid op dinsdagavond is bij uitstek geschikt voor korte biechten.

Het komt ook voor dat mensen behoefte hebben aan een meer uitgebreide biecht of biechtgesprek dan kan dat op afspraak met pastoor Ten Have, telefoonnummer 0317-419290. Dan kan de biecht of het gesprek ook plaatsvinden in de pastorie, Bergstraat 17.  Verder wordt er in de week voor Pasen en Kerstmis extra biechtgelegenheid aangeboden.