Sinds 2004 steunt onze parochie een voedingscentrum in Hounnontin, voorheen in Ouassa-Tokpa in Bénin. Dit centrum is in 1999 opgericht om ondervoede kinderen op te vangen en te laten herstellen, om moeders voor te lichten over voeding en om ondervoeding te voorkomen. In 2014 is het voedingscentrum verhuisd naar een nabij gelegen dorp, Hounnontin. Bénédicta van Wijk-Akpaca, lid van de werkgroep MOV, gaat één keer per jaar naar haar familie in Bénin en bezoekt ook de projecten. Het centrum draait volledig op basis van giften. Er zijn enige inkomsten uit handnijverheid, zo worden er rieten matten gemaakt. Het aantal kinderen dat kan worden opgevangen varieert van 10 tot 20. De kinderen komen met ondervoedingsverschijnselen het centrum binnen. Zodra ze zijn aangesterkt, wordt in samenspraak met de familie naar een oplossing gezocht, liefst zodanig dat de familie de zorg van de kinderen overneemt. Het kan zijn dat er dan geen geld meer overblijft voor school of schooluniformen. Daar waar mogelijk springt het centrum bij omdat de welzijn van het kind de eerste prioriteit heeft. De afgelopen jaren is er mede dankzij steun uit Wageningen veel verbeterd in het centrum.

Sinds eind 2012 steunt de MOV-groep ook een weeshuis in Lobogo. Dit weeshuis wordt geheel gerund door 3 zusters van de orde OCPSPS en biedt onderdak aan ongeveer 60 kinderen. Met een gift van het Bisdom Utrecht is een nieuw onderkomen voor de kinderen gebouwd met verbeterde sanitaire voorzieningen. Onze geloofsgemeenschap heeft o.a. voor kleding en schooluniformen gezorgd.

Er is al veel verbeterd maar uw financiële hulp blijft zeer welkom. U kunt uw bijdrage storten op rekening nr. NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. RK parochie z. Titus Brandsma onder vermelding van Benin.

Contactpersoon: Bénédicta van Wijk-Akpaca. e-mail: