RK Wageningen

Zaterdag, 21 september 2019

Doop

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een gezamenlijke doopviering gehouden, waarbij aandacht is voor persoonlijke inbreng en beleving van elke familie voor de opname in de geloofsgemeenschap, die vorm krijgt in de gezamenlijke voorbereiding en doopviering. Per keer worden er ongeveer drie kinderen gedoopt, bij meer aanmeldingen houden we eventueel een extra doopviering. De individuele doopviering raakt steeds meer op de achtergrond. Het wordt door veel ouders als positief ervaren om met elkaar in gesprek te komen over de betekenis van de doop en vervolgens ook samen de doop te vieren. In de paaswake en desgewenst op zondagmorgen is er gelegenheid tot doop in de gewone weekendviering. Deze worden aangekondigd in het parochieblad 'Samenkomst'.

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.