RK Wageningen

Vrijdag, 15 december 2017

Oecumene

De evangelist Johannes noteerde in zijn evangelie het verlangen van Christus zelf naar eenheid onder zijn volgelingen. '....opdat zij allen één mogen zijn....' (Joh. 17:21)

Onze Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap St. Johannes de Dooper Geboorte – Verrijzenis des Heren probeert aan die opdracht gevolg te geven door het lidmaatschap van KerkNet Wageningen. Werken aan oecumene betekent: aandacht en begrip hebben voor andere christenen en met vertrouwen en geduld het contact en de samenwerking blijven zoeken.

Copyright © 2017 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.