RK Wageningen

Maandag, 20 februari 2017

Nieuws

Overweging pater Koenen 19 februari 2017

Beste mensen, 

Voor vandaag heb ik de eerste lezing flink uitgebreid en bovendien die tekst in de bijlage opgenomen, omdat het een prachtige, andere versie is van de Tien Geboden/Woorden. 

n.a.v. de tekst uit de Bergrede gaat de overweging over de geboden. Met de rabbijnen pleit ik voor het feit dat de geboden in iedere generatie om een nieuwe bezininning en uitleg vragen omdat er steeds nieuwe vragen opduiken naarmate de maatschappij zich ontwikkelt. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 5 februari 2017

Beste mensen, 

Een aantal zondagen achtereen lezen we uit de Bergrede.
Matteüs kent 5 grote redevoeringen van Jezus,
waarvan de Bergrede de eerste is en een van de meest bekende.
Ook niet christenen hebben zich er door geïnspireerd geweten, o.a. Gandhi.

Lees meer...  

Penningmeester Gezocht!

De locatieraad Wageningen is op zoek naar een enthousiaste mede- parochiaan die bekend is met de inhoudelijke werkzaamheden van een penningmeester maar zeker ook bestuurlijke kwaliteiten in huis heeft!

Deze functie betekent tevens dat u lid van de Locatieraad Wageningen wordt en door het parochiebestuur officieel wordt aangesteld.

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 25 december 2016

Beste mensen
  
De overweging is – niet zo gebruikelijk op Kerst -
bijna geheel gewijd aan Jesaja,
de profeet van hoop in donkere dagen.
En wie zal ontkennen dat het donkere dagen zijn in deze tijd?
Alles op Kerst spreekt van hoop: het terugkerend licht,
de groene takken, de kerstboom,

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 4 december 2016

Beste Mensen
 
In mijn overwegingen blijf ik nog maar even bezig met Jesaja,
zolang de lezingen daar aanleiding toe geven.
Tot en met kerstmis is dat het geval.
Jesaja wordt soms wel eens de vijfde evangelist genoemd!
Zozeer heeft hij a.h.w. een portret van Jezus getekend.
Een portret van Jezus is deze zondag dan ook het thema van mijn overweging.

Lees meer...  

(KERST)VIERINGEN IN DE SINT JOHANNES DE DOPERKERK

KERSTAVOND 24 DECEMBER

19.00 uur Woord-en Communieviering met parochiële voorgangers, Johanneskoor. FAMILIEVIERING
21.00 uur NACHTMIS, voorganger pastoor Henri ten Have, Laudate Dominum 

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER

10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger pater Hans Koenen, Feniks
12.30 pm Holy Mass in the church with pr Henri ten Have, African Choir
14.30 “KINDJE WIEGEN” - kerstliederen zingen met de allerkleinsten, voorganger pastoor Henri ten Have

KERK OPEN TOT 15.00 UUR/ CHURCH IS OPEN UNTIL 3.00 PM 

Lees meer...  

Terugblik gezinszondag november 2016

Zondag 12 november was de derde gezindszondag van ons derde seizoen! De kinderen hebben op eigen leeftijdsniveau allemaal gesproken over heiligen en goede voorbeelden. Tijdens de oudercatechese na de Eucharistieviering is er onder andere stilgestaan bij de stappen tot heilig verklaring.

Verslag lampionnen

Katholieke Jongeren Wageningen

Deze jongerengroep heeft tot doel jonge gelovigen (leeftijd 15-18 jaar) bij elkaar te brengen in een huiselijke sfeer waar in een ongedwongen sfeer met elkaar gesproken kan worden over Geloof, geloven en allerlei onderwerpen die de jongeren zelf willen inbrengen. Hoofdthema blijft altijd het Katholieke geloof dat ons immers met elkaar blijft verbinden. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 6 november 2016

Beste mensen
 
Omdat misschien sommigen van u niet beschikken over de eerste lezing
voeg ik die maar toe  aan de overweging.
Hij ligt m.i. ten grondslag aan het verhaal dat de Sadduceeën opdissen
om hun ongeloof te staven.

Lees meer...  

De vrijwilligers “vacaturebank”

Het is alweer een aantal weken geleden dat het idee voor een “vacaturebank” door en voor vrijwilligers werd geïntroduceerd. Dit was op de parochiedag van 11 september jl.

Er is een inventarisatie gemaakt van alle actieve werkgroepen van onze locatie en voor een behoorlijk aantal is versterking met nieuwe vrijwilligers zeker gewenst! En dit is precies de reden voor het schrijven van dit korte artikel.

Hoe werkt deze vacaturebank nu precies?

Lees meer...  

Sacrament van het Vormsel 2017

Sacrament van het Vormsel in 2017 voor kinderen uit HDOR en Wageningen-Bennekom.

In januari 2017 hopen wij weer een groep enthousiaste kinderen voor te mogen bereiden op het sacrament van het Vormsel.
Daar aan voorafgaand zal een informatieavond worden gehouden voor ouders en hun kind(eren) in de leeftijd van 12,13 jaar. Tijdens deze informatieavond zal er uitleg gegeven worden over de voorbereidingsbijeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten en andere praktische zaken.

Lees meer...  

Benefietconcert: het orgel en Dvořák

Zaterdagavond, 29 oktober 2016, geeft Laudate Dominum in samenwerking met het St. Martinuskoor, Hoogland van de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort parochie, een benefietconcert ten behoeve van de vervanging van het orgel in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Lees meer...  

Terugblik gezinszondag oktober

Zondag 10 oktober was er weer gezinszondag. De kinderen hebben op eigen leeftijdsniveau allemaal gesproken over de 10 geboden en wat ze voor ons betekenen. Tijdens de oudercatechese na de Eucharistieviering zijn we daar verder op in gegaan.

Verslag fakkels
Verslag vervolggesprek met de ouders

Een musical voor jou in de hoofdrol!

Uitnodiging voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma parochie
Na groot succes van de opvoering van de musical “David en Goliath” en de musical “Mozes” organiseert de parochie dit jaar weer een musical voor jullie en wel de musical Esther!

Lees meer...  

Verslag misdienaarsuitje Duiven 2016

Misdienaarsuitje Duiven

Zondag 28 augustus was het weer tijd voor het jaarlijkse misdienaarsuitje naar Duiven. Al tientallen jaren ondersteunen de misdienaars van Wageningen de sacramentsprocessie in Duiven.

Een uitgebreid verslag inclusief foto’s kan hier worden nagelezen: Verslag

Aan ouders van kinderen van 7 jaar

Beste ouders / verzorgers, 

U staat ingeschreven bij de parochie van de Johannes de Doperkerk en (één van) uw kind(eren) wordt acht jaar tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017
Wij nodigen u daarom uit samen met uw kind mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste Communie.

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 2 oktober 2016

Beste mensen, 

Tot voor kort dachten we dat twijfel in geloofszaken geen pas gaf,
ja zelfs zonde was. De laatste tijd zijn we daar anders over gaan denken:
twijfel is een tweelingbroer van geloven.

Lees meer...  

Woensdag 12 oktober vesperviering

Op woensdag 12 oktober om 19:30 uur is in Wageningen een vesper in het kader van de expositie "Wat raakt verbindt". Voorganger is Maria van Schaijk, de vesper wordt muzikaal ondersteund door leden van het Johanneskoor.

Overweging pater Koenen 4 september 2016

Beste mensen, 

Het evangelie snijdt vandaag een moeilijk thema aan: het gezin.
Het traditionele gezin, zoals we dat uit onze jeugd kennen bestaat niet meer:

Lees meer...  

Parochiedag 11 september 2016

“Zoals u in de Titusbreed heeft kunnen lezen, organiseren de locatieraad en de pastoraatsgroep op zondag 11 september de jaarlijkse parochiedag van de locatie Wageningen.

De viering begint om 10:00 uur en is voor de gehele katholieke geloofsgemeenschap in Wageningen, dus ook de internationale leden. Er is die dag geen viering om 12:30 uur.

Lees meer...  

Copyright © 2017 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.