RK Wageningen

Zondag, 20 augustus 2017

Nieuws

Zaterdag 24 juni 2017 feest van Johannes de Doper

Iedereen is van harte welkom om op zaterdag 24 juni het feest van Johannes de Doper, de patroonheilige van onze kerk, mee te komen vieren ! Dat kan op verschillende manieren:  

Lees meer...  

Bedankavond vrijwilligers juni 2017

Beste vrijwilliger,  

We staan er niet altijd bij stil maar om een geloofsgemeenschap als de onze draaiende te houden, is het heel belangrijk dat er vrijwilligers zijn. Sterker nog, de meeste werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dit zijn niet alleen werkzaamheden op de voorgrond maar ook werkzaamheden die minder zichtbaar zijn voor de gemeenschap. 

De locatieraad en de pastoraatsgroep waardeert deze inzet en toewijding van de vrijwilligers zeer, en wij willen u daarvoor graag bedanken tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbedankavond. 

Lees meer...  

Vooraankondiging: Zaterdag 24 juni 2017 feest van Johannes de Doper

Johannes de Doper, de patroonheilige van onze kerk, werd geboren op 24 juni, zes maanden voor de geboorte van Jezus. Johannes sprong op in de buik van zijn moeder Elisabeth toen Maria, haar nicht, net in verwachting van Jezus, haar bezocht. Johannes doopte Jezus in de Jordaan. “Ik ga voor de Heer uit om zijn weg te banen” zo zei Johannes over zijn positie ten opzichte van Jezus. 

Zo is er veel te vertellen over Johannes de Doper. Reden genoeg om hem en onze kerk, die naar hem vernoemd is, in het licht te zetten ! 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 7 mei 2017

Beste mensen, 

Afgelopen week hebben we de desastreuze gevolgen herdacht die het gevolg waren van verkeerde keuzes van leiders in Duitsland.
Het evangelie van vandaag legt ons de vraag voor:
hoe kom jij tot een goede keuze van politieke en religieuze leiders in je leven?
Wat zijn daarbij jouw criteria? 

De overweging van deze zondag wijd ik aan dit (hoogst democratisch) thema,
met verwondering en verbazing, dat het evangelie van Johannes daar blijkbaar over spreekt! 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 23 april 2017

Beste mensen,

Deze zondag kent vele namen:
- B beloken Pasen. D.w.z. het sluiten van de Paasweek
- Thomas zondag. wegens het evangelie. Vooral zo genoemd in de oosterse kerk
- Zondag van barmhartigheid. Johannes Paulus stelde dit als feestdag in. 

Het evangelie is zeer rijk aan thematieken, teveel om alle te behandelen in één preek.
slechts enkele komen aan de orde in deze overweging

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 16 april 2017 1ste paasdag

Beste mensen, 

Hierbij mijn paasoverweging. De Engel des Heren is in het Oude Testament JHWH zelf.
Vaak worden beide termen in hetzelfde verhaal door elkaar gebruik.
In het Nieuwe Testament is die betekenis wat afgezwakt en spreekt men van een engel des Heren.

Ik gebruik die term hier in de Oudtestamentische betekenis: hij die de graven opent!
Even later zeg ik, dat hij ook op Jezus lijkt, zoals Jezus was op de berg Thabor.
Dat geef te denken en te mediteren. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 2 april 2017

Beste mensen, 

Voor de evangelielezing heb ik deze keer de korte versie gekozen, (die is ook al lang!).
Voor de eerste lezing heb ik echter de gehele tekst gelezen (Ezechiël 37:1-14),
een prachtige tekst, een parabel. 

Omdat hier een parabel gekozen is om ons toe te leiden naar het evangelie,
meen ik dat deze keuze het ons toestaat ook het evangelie te lezen
als een parabel over ons eigen gebroken bestaan. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 19 maart 2017

Beste mensen, 

Volgens Raymond Brown S.S.S. bestond de kerk van Johannes  voornamelijk uit drie groepen mensen,
en aan ieder van hen  wijdt hij één karakteristiek hoofdstuk: 

  1. Griekssprekende joden     hoofdstuk 2     De verwoesting van de tempel (zij hechtten niet zo veel belang aan de tempel)
  2. Orthodoxe joden              hoofdstuk 3     Nicodemus
  3. Samaritanen                    hoofdstuk 4     De Samaritaanse vrouw bij de put

Lees meer...  

Palmpasen, de goede week en eerste communie 2017

Op zaterdagmorgen 8 april van 10:30 tot 12:00 gaan we weer palmpaasstokken maken.
Dit is voor alle kinderen uit onze parochie.
Voor een stok, broodhaantje, versiering, wordt gezorgd, het lekkers aan de stok mogen jullie kinderen zelf meenemen.
Tip voor het aanrijgen van het lekkers: gebruik liever geen veterdrop dat breekt snel af en dan ligt het lekkers op de grond.
Het palmpaasstokken maken zal plaatsvinden in de verrijzeniszaal naast de kerk.

Lees meer...  

Vastenexpositie 2017

Wat raakt, verbindt 

In de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd. Dit jaar sluiten we aan bij het Jaarthema ‘Wat raakt, verbindt’, in de hoop ook parochianen uit andere locaties en belangstellenden van buiten de parochie te interesseren. De leden van de expositiegroep hebben Willem van den Heuvel (www.heuvelkunst.nl) uitgenodigd om te exposeren. Naast zijn loopbaan als architect is hij gaan schilderen in diverse stijlen. Hij vindt zijn inspiratie in dagelijkse dingen die hij ziet in het leven van anderen, die hij leest of zelf meemaakt.

Lees meer...  

Donderdag 23 februari 20:00: Waar blijft de kerk?

Donderdag 23 februari 20:00 uur Bevrijdingskerk Wageningen (van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg 18)

"Waar blijft de kerk?" Met Erik (Prof. Dr. E.P.N.M.) Borgman, Hoogleraar publieke theologie Tilburg

De Commissie Vorming & Toerusting van de Protestantse gemeente te Wageningen organiseert onderstaande avond.
Wellicht ook voor katholieke deelnemers een interessante avond!

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 19 februari 2017

Beste mensen, 

Voor vandaag heb ik de eerste lezing flink uitgebreid en bovendien die tekst in de bijlage opgenomen, omdat het een prachtige, andere versie is van de Tien Geboden/Woorden. 

n.a.v. de tekst uit de Bergrede gaat de overweging over de geboden. Met de rabbijnen pleit ik voor het feit dat de geboden in iedere generatie om een nieuwe bezininning en uitleg vragen omdat er steeds nieuwe vragen opduiken naarmate de maatschappij zich ontwikkelt. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 5 februari 2017

Beste mensen, 

Een aantal zondagen achtereen lezen we uit de Bergrede.
Matteüs kent 5 grote redevoeringen van Jezus,
waarvan de Bergrede de eerste is en een van de meest bekende.
Ook niet christenen hebben zich er door geïnspireerd geweten, o.a. Gandhi.

Lees meer...  

Penningmeester Gezocht!

De locatieraad Wageningen is op zoek naar een enthousiaste mede- parochiaan die bekend is met de inhoudelijke werkzaamheden van een penningmeester maar zeker ook bestuurlijke kwaliteiten in huis heeft!

Deze functie betekent tevens dat u lid van de Locatieraad Wageningen wordt en door het parochiebestuur officieel wordt aangesteld.

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 25 december 2016

Beste mensen
  
De overweging is – niet zo gebruikelijk op Kerst -
bijna geheel gewijd aan Jesaja,
de profeet van hoop in donkere dagen.
En wie zal ontkennen dat het donkere dagen zijn in deze tijd?
Alles op Kerst spreekt van hoop: het terugkerend licht,
de groene takken, de kerstboom,

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 4 december 2016

Beste Mensen
 
In mijn overwegingen blijf ik nog maar even bezig met Jesaja,
zolang de lezingen daar aanleiding toe geven.
Tot en met kerstmis is dat het geval.
Jesaja wordt soms wel eens de vijfde evangelist genoemd!
Zozeer heeft hij a.h.w. een portret van Jezus getekend.
Een portret van Jezus is deze zondag dan ook het thema van mijn overweging.

Lees meer...  

(KERST)VIERINGEN IN DE SINT JOHANNES DE DOPERKERK

KERSTAVOND 24 DECEMBER

19.00 uur Woord-en Communieviering met parochiële voorgangers, Johanneskoor. FAMILIEVIERING
21.00 uur NACHTMIS, voorganger pastoor Henri ten Have, Laudate Dominum 

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER

10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger pater Hans Koenen, Feniks
12.30 pm Holy Mass in the church with pr Henri ten Have, African Choir
14.30 “KINDJE WIEGEN” - kerstliederen zingen met de allerkleinsten, voorganger pastoor Henri ten Have

KERK OPEN TOT 15.00 UUR/ CHURCH IS OPEN UNTIL 3.00 PM 

Lees meer...  

Terugblik gezinszondag november 2016

Zondag 12 november was de derde gezindszondag van ons derde seizoen! De kinderen hebben op eigen leeftijdsniveau allemaal gesproken over heiligen en goede voorbeelden. Tijdens de oudercatechese na de Eucharistieviering is er onder andere stilgestaan bij de stappen tot heilig verklaring.

Verslag lampionnen

Katholieke Jongeren Wageningen

Deze jongerengroep heeft tot doel jonge gelovigen (leeftijd 15-18 jaar) bij elkaar te brengen in een huiselijke sfeer waar in een ongedwongen sfeer met elkaar gesproken kan worden over Geloof, geloven en allerlei onderwerpen die de jongeren zelf willen inbrengen. Hoofdthema blijft altijd het Katholieke geloof dat ons immers met elkaar blijft verbinden. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 6 november 2016

Beste mensen
 
Omdat misschien sommigen van u niet beschikken over de eerste lezing
voeg ik die maar toe  aan de overweging.
Hij ligt m.i. ten grondslag aan het verhaal dat de Sadduceeën opdissen
om hun ongeloof te staven.

Lees meer...  

Copyright © 2017 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.