RK Wageningen

Zondag, 20 augustus 2017

Locatieraad

De geloofsgemeenschap wordt bestuurd door de Locatieraad. Deze functioneert als dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie (financiën, gebouwen en terreinen) en onderhoudt externe contacten met o.a. de Raad van Kerken en de gemeente.

De locatieraad wordt gevormd door de volgende leden:

 

 

 

Voorzitter

Peter Abspoel

 

 

Secretaris

Jeroen van Rijn

Beheerszaken, onderhoud, gebouwen en terreinen

Cor Giesen

Penningmeester, financien

Jan Weevers

 

 

Pastorale zaken, liturgie, catechese, vrijwilligers en jongeren

Liesbeth van der Werf

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.