RK Wageningen

Donderdag, 6 mei 2021

RK Geloofsgemeenschap Wageningen

 

Johannes de Doper kerk

In onze parochie is sinds een aantal jaren een ontwikkeling aan de gang waarin de parochie steeds meer zelf de verantwoordelijkheid gaat dragen voor pastorale en andere taken. De parochie wil een werkelijk christelijke gemeenschap van gelovige mensen zijn, staand in de katholieke traditie, met een open houding naar de stad om ons heen en de snel veranderende wereld waarin wij leven. Samen met onze pastores en de vele vrijwilligers proberen we door een breed scala aan activiteiten en diensten te werken aan de opbouw van onze parochie en er zorg voor te dragen dat het evangelie van Jezus Christus in Wageningen in woord en daad gestalte kan krijgen.

 

Onze parochie telt ca. 3150 parochianen waarvan ongeveer 180 mensen actief zijn als vrijwilliger. De bijdragen van de vrijwilligers lopen uiteen van de bijdragen in de liturgie (o.a. onze koren) tot ziekenbezoek, doopvoorbereiding tot financieel beheer, onderhoud van ons gebouw en de tuin tot het contact met de mensen in de wijken. Bijna teveel om op te noemen en

...... onmisbaar voor een parochie in deze tijd!

 


Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.