RK Wageningen

Dinsdag, 11 december 2018

Overweging pater Koenen 9 juli 2017

Beste mensen, 

Het evangelie van deze zondag sluit hoofdstuk 11 af en geeft daar De visie van Jezus op.
In dit hoofdstuk heeft Jezus ontdekt dat hij het nooit zal malen in zijn leven en tot Messias uitgeroepen zal worden door dit volk van Galilea.
Deze constatering geeft een dramatisch kleur aan het evangelie van vandaag dat bepaalt ook de inhoud van de overweging

Een goede zondag en
vriendelijke groet, 

Hans

Copyright © 2018 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.