RK Wageningen

Woensdag, 3 juni 2020

Overweging pater Koenen 5 februari 2017

Beste mensen, 

Een aantal zondagen achtereen lezen we uit de Bergrede.
Matteüs kent 5 grote redevoeringen van Jezus,
waarvan de Bergrede de eerste is en een van de meest bekende.
Ook niet christenen hebben zich er door geïnspireerd geweten, o.a. Gandhi.

Het is momenteel de maand van de spiritualiteit.
Voor wie dat wil, sluit dat mooi aan bij de zondagslezingen,
waarvan de Bergrede er één is. 

Vandaag lezen we maar een paar verzen,
maar die zijn wel belangrijk
omdat Jezus de lezers/hoorders er rechtstreeks in aanspreekt
en wel in een gunstige zin, met een lofprijzing nog wel. 

Hoe daar mee om te gaan, is het thema van de overweging

Een goede en mooie zondag 

 

Hans

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma – Vr 9:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.