Het asielbeleid van de Nederlandse overheid is niet sluitend. Dit betekent dat er altijd mensen zullen zijn die geen gebruik kunnen maken van de door de overheid georganiseerde opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wel de uitkomst van hun bezwaarprocedure of hoger beroep in Nederland mogen afwachten, maar in de tussentijd geen recht hebben op opvang.

Of om mensen die wel willen terugkeren maar niet geaccepteerd worden door hun land van herkomst omdat zij (nog) niet over de juiste papieren beschikken. Na een paar manden verblijf in een uitzetcentrum worden zij alsnog op straat gezet zonder verdere opvang.|
In de regio Wageningen worden deze mensen opgevangen door particulieren, kerken en organisaties die zich het lot van deze mensen aantrekken. Stichting Vluchteling Onder Dak richt zich op de opvang en begeleiding van deze groep mensen

Wij zijn bezig een netwerk op te zetten van mensen die tijdelijk (+- 2 weken) onderdak zouden kunnen en willen verlenen aan een vluchteling. Zodra een vluchteling bij ons komt die in nood verkeerd zullen wij contact opnemen met de mensen van dit netwerk met de vraag wie op dat moment onderdak kan verlenen. Ook zijn wij opzoek naar mensen die bereid zijn om permanent een kamer ter beschikking te stellen.

Zie voor meer informatie: Stel een kamer ter beschikking