In een volle Johannes de Doperkerk in Wageningen heeft pastoor Henri ten Have zondag 8 januari in een mooie en ontroerende viering afscheid genomen van zijn parochie Heilige Titus Brandsma. Stoelen moesten worden bijgeplaatst om alle 700 aanwezige parochianen een zitplaats te geven.

Het viel Henri zwaar om na 15 jaar afscheid te nemen. In zijn preek vertelde hij over de mooie en moeilijke momenten die hij als pastoor van deze parochie heeft gekend. Met zelfkennis zei hij dat hij - vooral in de liturgie - te veel onder controle wilde houden, terwijl hij juist dacht te veel dingen noodgedwongen op hun beloop te laten: “Je leert ervan, maar sommige slechte gewoonten leer je niet af.”
Het woord ‘loslaten’ liep als rode draad door zijn preek.

“Je moet kunnen loslaten: dat vind ik niet makkelijk, zoals u weet. Zeker niet in deze parochie waar zoveel mensen me zo dierbaar zijn, - mensen die ik vaker had moeten schrijven, bellen of bezoeken. Ik was als pastoor niet de ideale herder die ik me had voorgesteld. Ik wilde mensen geen pijn doen, maar dat is ongetwijfeld gebeurd. Daarvoor vraag ik vergiffenis.”

Loslaten in vertrouwen op de Heer
Pastoor Ten Have gebruikte het woord ‘loslaten’ ook in de Evangelische context. Dus niet in de zin van ’alles uit je handen laten vallen, maar wel ‘toevertrouwen aan de enige Goede Herder’. “Ook vandaag is het voor u een loslaten. Het verdriet dat u voelt door mijn vertrek naar Apeldoorn en Twello, dat voel ik ook. Het Evangelie vraagt om ons verdriet, onze dankbaarheid, zorgen, hoop en verlangen in ons gebed aan te bieden aan Jezus. Ik wil u niet zomaar loslaten, maar opdragen aan de Vader, zoals ook u voor mij gebeden heeft”, sprak hij ontroerd.” “Het geeft een heerlijk, bevrijdend gevoel jezelf in dienst te stellen van de ander door de ander, en God, centraal te stellen.”

Een luid applaus was het antwoord. In zijn woordje op de achterzijde van het liturgieboekje dankt hij de Heer voor de 15 jaar dat hij deze parochie mocht dienen en dankt hij alle parochianen voor de samenwerking, hun gebed en betrokkenheid.

Na de viering, opgeluisterd door leden van alle koren: jongeren, de internationale gemeenschap, Laudate-zangers, volgde de receptie in het internationaal centrum WICC. Velen namen informeel en persoonlijk afscheid van hun pastoor. De receptie duurde tot rond 17.00 uur...

Livestream
De livestream van de viering is hier terug te zien: https://www.youtube.com/watch?v=aAwEuWyPZVo