Woensdag 16 november 2022 vond er een bijzondere plechtige viering plaats in onze kerk n.l. de Heilige Mis t.g.v. de eerste religieuze geloften van Sara Merino Klaassen,  dochter van Hadewijch Klaassen en Jorge Merino. Zij heeft nu de naam aangenomen Zuster Maria Verzegelde  Bron Merino -  Klaassen en is ingetreden in het Instituut Dienaressen Van De Heer en de Maagd van Matará ( de Blauwe Zusters). Tijdens deze viering heeft zij ten overstaan van Kardinaal Eijk, aartsbisschop van het bisdom Utrecht en diverse concelebranten, medezusters, ouders, zusjes, genodigden en parochianen de professie afgelegd. Tijdens de viering ontving zij.

  • De blauwe sluier als teken van de totale toewijding aan Jezus Christus en aan de dienst van Zijn Kerk.
  • De kroon als teken van de kroon die de religieuze hoopt te ontvangen van de Christus in het eeuwige leven.
  • De constituties van de religieuze familie, de concrete regel van het geconsacreerde leven die bij vervulling ervan naar de perfecte liefde leidt.

Het was een indrukwekkende viering in een  volle kerk, prachtig versierd met bloemen gemaakt door de medezusters die ook de viering ondersteunden mat zang en gebed.

 sara                                 sara 2

Wij feliciteren Zuster Maria Verzegelde  Bron en wensen haar alle goeds in haar nieuwe leven als Zuster van de Familie van het Mens geworden Woord.

Zuster Bron (zo wordt ze in de wandelgangen genoemd) uitnodigt iedereen van harte uit om haar te komen bezoeken in het slotklooster in Tuscania (Umbrië, Italië), waar ze de komende jaren zal zijn voor haar opleiding.

 
 

Door ons toe te wijden aan Maria, leggen wij ons leven in haar hand en vragen wij haar machtige bescherming.

Als een moeder zal zij waken over ieder van ons, om ons uiteindelijk aan haar hand te binnen te leiden in het Hemels Koninkrijk.

 

Meer informatie over de Blauwe zusters vind u op: https://www.ssvmne.org/