Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op zaterdag 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht.

              

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Kardinaal Eijk heette in de Sint Catharinakathedraal niet alleen de ouders en zus van de wijdeling welkom, maar heel bijzonder ook zijn grootmoeder die met een wensambulance naar Utrecht was gekomen. “U heeft hier in het bijzonder naar uitgekeken, mooi dat u er inderdaad bij kunt zijn,” zo zei kardinaal Eijk. Hij richtte zich ook tot de parochianen in het bijzonder van de Zalige “maar inmiddels heiligverklaarde Titus Brandsmaparochie” en de leden van de geloofsgemeenschap rond de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo, “waar Erik altijd acoliet is geweest en het handwerk heeft geleerd.”

Op weg naar het priesterschap

Erik ging naar Lourdes om zich onder meer te bezinnen op zijn toekomsten daar ervaarde hij een roeping ineen heel andere richting, het priesterschap. Thuis gekomen was er wellicht toch iets van twijfel om het roer helemaal om te gooien en hij ging aan werk als jurist. Maar het bleef knagen en de afgelopen jaren heeft Erik zijn echte roeping gevolgd. Hij meldde zich aan voor de priesteropleiding in het Ariënsconvict, waar studenten gezamenlijk een religieus leven delen en voor de studie theologie ging hij naar Tilburg University. Het verlangen naar het priesterschap werd steeds duidelijker. “Roeping is een cadeautje dat je iedere dag weer mag uitpakken”, zegt Erik, “het overkomt je, je kunt ja of nee zeggen, je gaat je afvragen wat werkelijk vreugde in je leven brengt.”

Stage

In de periode van september 2020 tot juni 2021 liep Erik stage in onze parochie, midden in de coronapandemie, met de vele beperkingen. Toch kon hij actief zijn in de liturgie en met catechese. Ook was hij betrokken bij de activiteiten van de initiatiefgroep parochievernieuwing. Daar ontstond zijn enthousiasme voor de Alphacursussen, die inmiddels met succes worden gehouden in onze parochie.

Vaste aanstelling

Vanaf september 2021 heeft Erik een vaste aanstelling in onze parochie van waaruit hij op weg is naar het priesterschap. Samen met pastoor Henri ten Have vormt hij het Pastoraal Team. Hij vindt steeds meer zijn plek en als priester zal hij zijn pastorale werk in onze parochie voortzetten.

Op zondag 19 juni viert Erik Rozeman om 11.00 uur zijn Eerste Heilige Mis in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo.

Feest!

Maar eerst is het dus feest. Want hoe vaak maken we een priesterwijding mee in onze parochie? Daarom nodigen we iedereen uit om dit heuglijke feit samen groots te vieren. Het feestprogramma ziet er als volgt uit:

Zondag 26 juni – parochiefeest: eerste eucharistieviering in onze parochie

Op zondagmorgen 26 juni om 10.00 uur hebben we in de Johannes de Doperkerk in Wageningen (Bergstraat 17) als parochie de grote eer voor het eerst de eucharistie te vieren met Erik als voorganger. Het wordt een feestelijke viering met medewerking van verschillende koren en vele parochianen. Na afloop is iedereen uitgenodigd om eten te delen op een versierd kerkplein, waarvoor u wat lekkers kunt meenemen. Er zullen veel gezellige activiteiten zijn voor jong en oud in en rondom de kerk. Komt u ook?

Impressie van de priester wijding: