RK Wageningen

Briljante spreker Peter Nissen, vijfvoudig hoogleraar, komt spreken in Wageningen over Titus Brandsma

Op maandagavond 23 mei komt briljante spreker Peter Nissen, vijfvoudig hoogleraar, in Wageningen vertellen over Titus Brandsma. Peter Nissen is hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is regelmatig te zien op televisie als commentator op zaken die met de Katholieke Kerk te maken hebben. Peter Nissen heeft een mooie lezing gemaakt over Titus Brandsma.Deze uitnodiging is voor alle inwoners van Wageningen e.o..

Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee, om 20.00 uur begint de lezing in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Op 15 mei wordt Titus Brandsma heilig verklaard in Rome.  Een aantal van onze parochianen zullen erbij zijn in Rome. Door de heiligverklaring wordt deze Nederlander ten voorbeeld gesteld aan/voor 1,3 miljard katholieken en anderen wereldwijd. Titus Brandsma was rector magnificus en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Al in een vroeg stadium waarschuwde Brandsma via publicaties in dag- en weekbladen en tijdens lezingen en colleges voor de gevaren van het nazisme, rassenhaat en ophitsing. Hij veroordeelde de anti-joodse maatregelen van het naziregime zowel reeds voor als tijdens de bezettingstijd. Zo was hij medio 1936 enige tijd lid van het door Nederlandse geleerden en kunstenaars opgerichte Comité van Waakzaamheid tegen het nationaal-socialisme. In 1941 verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen en bekeerlingen van katholieke middelbare scholen en was hij de architect van het verbod dat de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong uitvaardigde tegen het opnemen van NSB-advertenties in de r.-k. dagbladen.  Op 30 december 1941 maakte hij met de aartsbisschop een rondgang langs de katholieke dagbladdirecteuren om het verbod toe te lichten. Deze gesprekken werden in een rapport van de Duitse Sicherheitsdienst betiteld als Wühlarbeit: ondergrondse activiteit. Brandsma kenschetste men daarin verder als een gevaarlijk persoon die het nazisme bestreed.   

Begin januari 1942 arresteerden de Duitse bezettingsautoriteiten de priester met van meet af aan de bedoeling hem voor lange tijd gevangen te houden. Via een tocht langs de gevangenis van Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef kwam hij ten slotte in het concentratiekamp Dachau terecht op 19 juni 1942. Brandsma kreeg nummer 30492. Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij - levenslang behept met een wankele gezondheid - uitgeput en doodziek in het Revier (kamphospitaal) opgenomen. Toen hij daar enkele dagen lag, raakte hij buiten bewustzijn. Op 26 juli 1942 om twee uur 's middags kwam een eind aan het leven van Titus Brandsma nadat een kamparts hem een dodelijke injectie met fenol toediende.

Peter Nissen is de eerste spreker in het gloednieuwe Titus Leerhuis Wageningen.
De tweede spreker is (prof.) Erik Borgman, op maandagavond 27 juni.
Het opiniemagazine Vrij Nederland selecteerde hem als een van de meest scherpzinnige denkers van Nederland. Lezers van dagblad Trouw verkozen hem tot een van drie meest inspirerende theologen.

Op maandagavond 27 juni komt Erik Borgman vertellen over paus Franciscus.

In Titus Leerhuis Wageningen zijn alle inwoners van Wageningen e.o. welkom. 

 Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Joost IJsselmuiden:  of 06-3078 4209.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.