RK Wageningen

12 december Derde Open Deur Mis

Zondag 10 oktober was de eerste Open Deur Mis. Een “try-out” voor een nieuw initiatief. De kerk zat voor het eerst sinds anderhalf jaar weer behoorlijk vol.

De Open Deur Mis wijkt iets af van een standaard viering. “Aan de ene kant is het een gewone eucharistieviering, maar toch ook weer niet”, aldus pastoor Henri in zijn welkomstwoord. De viering is laagdrempeliger, zodat nieuwkomers en mensen die niet zo vaak naar de kerk gaan zich toch op hun gemak kunnen voelen.

In het liturgieboekje stond dan ook uitleg over de onderdelen van de eucharistie, en ook tijdens de viering werd een en ander toegelicht. Daarnaast zong Jongerenkoor Sint Antonius mooie en toegankelijke liederen.

Na de viering was er volop gelegenheid om gezellig na te praten. Men kon feedback geven over de viering, zowel mondeling als op papier, en dat werd enthousiast gedaan. De viering was positief verrassend geweest voor mensen en met plezier dachten ze na afloop mee om het de volgende keer nog beter te maken.

De volgende Open Deur Missen staan gepland voor op 7 november en 12 december, om 10 uur in de Johannes de Doperkerk te Wageningen.

Iedereen is van harte welkom! Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst, en voor de kleinste kinderen is er een crèche.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.