RK Wageningen

Uitnodiging 25 jarig priester jubileum Pastoor ten Have

JUBILEUM PASTOOR HENRI TEN HAVE zondag 24 oktober

        

Zoals u misschien heeft kunnen lezen in de Titusbreed viert pastoor Henri ten Have op 24 oktober het moment dat hij 25 jaar geleden tot priester is gewijd.

Het parochiebestuur nodigt u van harte uit om het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Henri te Have te vieren. Op zondag 24 oktober is er om 10:00 uur in de St. Johannes de Doper kerk een feestelijke eucharistieviering en aansluitend is er een receptie. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de parochie en naar de nieuwsbrief die binnenkort uitkomt.

Vanuit de locatie Wageningen bedachten we dat we hem heel graag een groot cadeau willen geven, en de parochianen willen vragen om bij te dragen aan dit cadeau.

We hebben begrepen dat hij dringend een nieuwe fiets nodig heeft, dus ons doel is dat we voldoende geld bijeen brengen om dit aan hem cadeau te geven. En we hopen dat er meer bijeen gebracht wordt zodat er ook andere cadeaus gegeven kunnen worden. 

De penningmeester van de parochie heeft een bankrekeningnummer opengesteld waarop de bijdragen voor het cadeau voor de pastoor gestort kunnen worden. Natuurlijk is iedereen vrij om hieraan deel te nemen, maar als u dit ook een goed idee vindt, willen we u van harte uitnodigen om bij te dragen.

De bijdragen kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL60 RABO 0337 5049 46 tnv Titus Brandsma Parochie ovv. Bijdrage 25 jarig priesterjubileum.

We hopen op een mooie opbrengst!

Met vriendelijke groet,

Namens de locatieraad

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.