RK Wageningen

Catechese voor kinderen: hoe pakken we het aan?

Tijdens de Gezinszondagen gaan de kinderen in hun groepjes een uur catechese volgen. Dit wordt klinkt erg serieus, en dat is het ook! Met de nieuwe methode 'het Licht op ons pad' willen we de kinderen in basisschoolleeftijd een complete leertraject aanbieden om het katholieke geloof te ontdekken en zich eigen te maken. Over de methode zelf leest u meer hier

Als begeleiders van de kindercatechese hebben we ons met veel interesse verdiept in de manier waarop geloofsopvoeding aangeboden wordt in deze methode. En dit willen we de ouders niet onthouden!

 

‘Het Licht op ons pad’ is een doorlopend catechesemethode voor elk leeftijd. In Wageningen hebben we ervoor gekozen om de methode te gebruiken voor de eerste drie leeftijdsgroepen (basisschooleeftijd). Onderstaande tabel geeft aan welk verdeling gehanteerd wordt. Elk groep heeft een eigen naam en kleur. 

 

Lampionnen

Lantaarns

Fakkels

Leeftijd 4-6 jaar

Kleuterklassen (groep 1 en 2)

Leeftijd 7-9 jaar

Middenbouw (groep 3, 4 en 5)

Leeftijd 10-12

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

 

Deze onderscheiding heeft te maken met de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Naar mate ze ouder worden verandert ook hun ontvankelijkheid voor geloof. De methode presenteert een vereenvoudigde beeld van de 'religieuze' ontwikkeling van kinderen en stelt voor om activiteiten aan te bieden die het beste passen bij deze ontwikkelingsfase. Hieronder een korte samenvatting ervan. 

Ontwikkeling

Lampionnen

Lantaarns

Fakkels

Emotioneel 

Beleving van verhalen is belangrijk

Krachtig geloof gebaseerd op fantasie

Kinderen zijn geïnteresseerd in feiten en weetjes van verhalen

Kinderen willen meer weten.

Kinderen willen hun eigen (gelovige) standpunt verkennen

 Sociaal

Regels/wetten leren volgen

De intenties achter de regels /wetten begrijpen

Kritisch kijken naar regels / wetten en er flexibel mee omgaan

Moreel

Het goede voorbeeld leren volgen

Leren rekening houden met elkaar

Goedkeuring en waardering nodig

Doelstellingen bij deze leeftijd

Het natuurlijke geloof van kinderen onderhouden (vertrouwen in God)

Het goede voorbeeld (Gods regels) leren

De waarom van Gods regels leren

De gevolgen van zijn eigen gedrag inzien

Een eigen inbreng hebben in de regels, zowel positief als negatief

 Verwerkingsmethodes

Toneel, veel afbeeldingen, nadoen

Uitleg, verbanden leggen,

Veel interactie nodig, actieve werkvormen (debat, enz.)

De methode stelt voor om een vaste programma te hanteren voor elk bijeenkomst, zodat er elke keer aandacht is voor het lezen van Gods Woord, het leren bieden, het leren praten over God, het ontwikkelen van een eigen beeld en mening over je geloof, en het samen plezier hebben. Aansluitend op de ontwikkelingsfase van kinderen worden de volgende programma's voorgesteld:

Lampionnen

Lantaarns

Fakkels

 • Openingsceremonie*
 • Bijbelverhaal
 • Gebed
 • Verwerking
 • Pauze: eten en drinken + knutsel/spel
 • Verzameling gaven
 • Verw. met lied Zevensprong
 • Gebed
 • Het leven vieren
 • Afsluiting
 • Evaluatie (begeleiders)
 •  Uitgebreide openingsceremonie*
 • Terugblik op vorige keer
 • Bijbelverhaal
 • Gezamenlijke verwerking
 • Pauze
 • Persoonlijke verwerking
 • Zending (eventueel met thuisopdracht) en gebed
 • Afsluiting
 • Evaluatie (begeleiders)
 •  Uitgebreide openingsceremonie*
 • Terugblik op vorige keer
 • Bijbelverhaal
 • Gezamenlijke verwerking
 • Pauze
 • Persoonlijke verwerking
 • Eindceremonie en zending
 • Afsluiting
 • Evaluatie (begeleiders)

*Openningsceremonie: hand geven, gaan zitten, lied, gebed (Onze Vader of Wees Gegroet), licht aansteken, Bijbel in het licht zetten, kijktafel bekijken, thema introduceren

 

Van theorie naar praktijk

Tijdens de eerste Gezinszondag van 5 oktober gaan we de theorie van de methode 'het Licht op ons pad' toepassen op het eerste thema: het Scheppingsverhaal (Genesis 1, 1-2,4). We werken met de volgende doelstellingen:

 

Lampionnen

Lantaarns

Fakkels

Cognitieve (meetbare) doelstellingen

Kinderen kunnen het scheppingsverhaal navertellen

Kinderen kennen elkaars namen

Kinderen kunnen het scheppingsverhaal in eigen woorden navertellen

Kinderen kunnen in eigen worden begrippen uitleggen: ‘schepping’, ‘schepper, ‘rentmeester’

In eigen worden de opbouw van het verhaal kunnen uitleggen

Affectieve (niet meetbare) doelstellingen

Kinderen vertrouwen de leiding, de groep en de ruimte

Kinderen maken kennis met de groep en voelen zich thuis

Kinderen staan open voor het geloofsonderricht dat wordt gegeven

Kinderen zijn zich bewust dat de schepping een cadeau van God is, en dat ze verantwoordelijkheid dragen om er zorgvuldig mee om te gaan

Duidelijkheid over relatie Bijbelverhaal en wetenschapsleer

De Bijbeltekst die we lezen is aangepast aan elk leeftijd. Hieronder leest u het begin van de tekst voor elk leeftijdsgroep, met accent op de beleving voor de Lampionnen, op de context en uitleg voor de Lantaarns, en op verdieping in het verhaal voor de Fakkels. 

Lampionnen

Lantaarns

Fakkels

Heel lang geleden was er alleen God.

God was heel gelukkig.

Hij wilde dat geluk graag met anderen delen.

Daarom bedacht Hij een goed plan.

Hij wilde mensen maken die ook gelukkig zouden zijn.

Hij begon met de aarde. In het begin was het overal donker. Stikdonker!

Er was verder niets!...

Daarom begon Hij meteen en zei: ‘Er moet licht zijn!’

En daar was het licht.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

God zag dat alles nog woest en leeg was.

God vond de woeste leegte niet goed

Toen sprak God: ‘Er moet licht zijn!’

God scheidde het licht van de duisternis.

In het begin was er helemaal niets.

Uit dat niets schiep God de hemel en de aarde.

De aarde was woest en leeg. Het was zo donker dat je niets kon zien en overal was water.

Over het water zweefde de Geest van God.

God zei: ‘Er moet licht komen.’ En toen was het er meteen!

Hij haalde het licht en het donker uit elkaar.

 

De methode stelt uiteraard verschillende verwerkingsmethodes voor aangepast op elk leeftijdsgroep.

 

Lampionnen

Lantaarns

Fakkels

Gezamenlijke verwerking

Spel over de namen van dieren (onder een doek, geluiden maken en de naam raden), of over de naam van de kinderen

Kringgesprek over het verhaal: hoe laat God zich kennen?

Tekst over jaartelling: benadering van het concept ‘begin’

Ideeën van de kinderen over het begin van de wereld opschrijven (board). Erover praten in relatie met de tekst uit de Bijbel. Linken? Tegenstellingen?

Persoonlijke verwerking

Kleurplaat, met aandacht voor de letter B

Lied zevensprong

Geboortekaartje van de aarde, de schepping maken.

Praatkaarten met stellingen (voorbeeld ‘dierentuinen zijn zielig’)

Debat in groepjes, eigen mening met argumenten opschrijven

Extra verwerking uit de website

Filmpje van Elly en de Wiebelwagen

Knutsel werkje van de Schepping (de 7 dagen in een cirkel)

Elementen uit de natuur uitzoeken en daar een gebed over uitspreken

Woordzoeker

 • Maak een collage van het scheppingsverhaal of teken het.
 • Wat zou je als rentmeester in je omgeving kunnen doen (planten zaaien, tuintje, buiten schoonmaken, enz..)
 • Stel je eens voor dat jij een dier mag bedenken, teken het of klei het maar eens

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.