RK Wageningen

Zaterdag, 4 april 2020

Gezinszondag verslagen

Cadeau! - Bijeenkomst met de Fakkels op 8 oktober 2017 (Genesis 1,1 – 2,4)

In deze bijeenkomst stond de schepping centraal: een cadeau van God waarmee we met zorg om dienen te gaan, en dat we in goede staat aan de volgende generaties door moeten geven. Ook hebben we het gehad over welke boodschap we uit het scheppingsverhaal kunnen halen.

Aan het begin van de bijeenkomst hebben we de kinderen gevraagd wat zij weten van het ontstaan van het heelal en de aarde. Sommige kinderen wisten vaag iets te vertellen over een oerknal, of over moleculen en bacteriën die zich vermeerderden en langzaam veranderden, en uiteindelijk ontstonden er dieren en planten en mensen. Ook noemden ze elementen uit het scheppingsverhaal  en het verhaal van Adam en Eva uit de Bijbel. Daarna hebben we het Bijbelverhaal uit Het Licht op ons Pad ( naar Genesis 1,1 – 2,4) gelezen. Na het lezen hiervan was de vraag onder andere: Is de wereld werkelijk zo ontstaan als in dit verhaal wordt verteld? Iemand opperde dat mensen heel lang geleden nog niet konden schrijven, alleen maar vertellen. Later is het pas opgeschreven, en toen waren ze al een deel van het verhaal vergeten. “Ja, maar toen de oerknal was, toen was er niemand bij, dus kon niemand het doorvertellen,” zei een ander. Volgens weer een ander was het hele scheppingsverhaal onzin. We herinnerden de kinderen eraan dat dingen die in verhalen voorkomen niet precies zo gebeurd, of niet helemaal echt hoeven te zijn. Er zijn veel verhalen waarin het om de boodschap gaat, en niet zozeer om de feiten. Het scheppingsverhaal wil ons vertellen dat alles van God komt, maar niet hoe alles precies is ontstaan. In het verhaal worden de aarde met daarop de planten en de dieren aan ons gegeven. De schepping is te zien als een cadeau van God aan ons. En we hebben de opdracht dat cadeau goed te beheren, want het is ook bestemd voor de mensen die na ons komen. Om dit cadeau van God aan ons te symboliseren hadden we een mooi ingepakte en met lint versierde doos op tafel gezet. De kinderen mochten dit cadeau uitpakken. Er zaten allemaal foto’s in van de wereld om ons heen. Foto’s van mooie landschappen, indrukwekkende dieren, lieve dieren, fleurige bloemen, maar ook van de plastic soep, van met olie besmeurde kusten en dieren, van luchtvervuiling, van massale kap van het tropisch regenwoud, van massaslachtingen van haaien en gorilla’s, enzovoort. Behoorde echt alles op deze foto’s bij het cadeau van God? Had de mens daar niet iets aan veranderd, iets dat niet Gods bedoeling is? De kinderen hadden heel goed in de gaten dat veel dingen niet Gods bedoeling zijn geweest. Zo kwamen we op de vrije wil of keuzevrijheid van mensen, die God voor ons gewild heeft. Was het misschien niet beter geweest als God ons niet die keuzevrijheid had gegeven? Was de aarde dan mooier geweest? Volgens een deel van de kinderen wel! Een interessante kwestie om thuis eens verder over na te denken en te praten.

De foto’s met dingen erop waarvan we vonden dat we die door moesten geven aan de generaties die na ons komen hebben we weer in de doos gestopt, en die doos hebben we opnieuw netjes in pakpapier ingepakt. Tot slot hebben we de bijeenkomst afgesloten met een gebed waarin we God dankten voor de planten en de dieren en de hele verdere schepping.

Bijeenkomst met de Lampionnen op 13 november 2016

Op  13 november, de dag na de aankomst van Sint Nicolaas in Nederland, hebben we met de Lampionnen de goedheiligman en zijn daden eens onder de loep genomen. Na het openingsgebed en het openingslied vertelden we elkaar de laatste nieuwtjes over Sinterklaas. Hij was de dag ervoor toch nog aangekomen in de haven, en dat was bijzonder, want de pakjesboot was eerder die week vastgelopen op een zandbank. En jammer genoeg zijn dit jaar Pietje Paniek en de Hoofdpiet er niet bij. Pietje Paniek moet wegens ziekte in Spanje blijven, en de Hoofdpiet moet op hem passen, wisten de kinderen te vertellen. Gelukkig maar, want Pietje Paniek zou in paniek van de vastgelopen pakjesboot zijn gesprongen, en dan was hij dood geweest in plaats van ziek.

Er was ook nog een heel oud verhaal over Sint Nicolaas, uit de tijd dat hij nog niet zo bekend was, toen hij nog geen pieten, geen wit paard, geen staf en mijter en geen pakjesboot had. Toen maakte hij in een dorp, waar droogte en hongersnood heerste, de mensen blij door voor elke voordeur een roggekorrel neer  te leggen. De vreemdeling Nicolaas verdween daarna even plotseling als hij was gekomen. De volgende morgen waren alle roggekorrels uitgegroeid tot prachtige roggeplanten, ondanks de aanhoudende droogte. De mensen konden weer eten. Ze bedankten de verdwenen Nicolaas luidkeels voor het wonder dat hij voor hen had gedaan. En ze bedankten ook God, omdat Hij Nicolaas weer had geholpen om het wonder te doen.

Sint Nicolaas geeft veel weg en doet veel goede dingen voor mensen, omdat hij weet dat God graag wil dat wij goed voor elkaar zijn. Sint Nicolaas heeft daarin een goed voorbeeld gegeven, en hij deed al zoveel goede dingen dat hij nu een heilige wordt genoemd. Wij, grote mensen en kinderen, kunnen zijn voorbeeld volgen. De Lampionnen hebben dat meteen maar geoefend in deze bijeenkomst. Eerst deden we een geheugenspel met allerlei voorwerpen waarvan er telkens eentje stiekem werd weggehaald. De kinderen moesten raden welk voorwerp er nu mistte. Daarna gingen we eens kijken wie  nu bepaalde voorwerpen mistte. Er waren pleisters bij. Zou je daar misschien de gewonde knuffelbeer mee kunnen helpen? Ook was er  een broekpakje bij. Daar hebben we de volledig naakte pop blij mee gemaakt. De paddenstoel heeft één van de kinderen afgestaan aan de dakloze kabouter, en de pot honing was voor een hongerig beertje met een groeiachterstand. Zo waren er nog meer behoeftige poppen en dieren die elk precies datgene kregen wat ze nodig hadden.

Tot slot kregen de kinderen ook een pakje van Sint Nicolaas. Na het afsluitende gebed was het tijd om te spelen, te knutselen en te kleuren, terwijl de ouders zich door de pastoor lieten bijspijkeren op het gebied van heiligen. We weten nu hoe iemand heilig kan worden verklaard, en wat heiligen voor ons kunnen betekenen. Nu nog even hun voorbeeld volgen…… .

Vervolg gesprek met de ouders over de 10 geboden

Zondag 10 oktober was er weer gezinszondag. De kinderen hebben op eigen leeftijdsniveau allemaal gesproken over de 10 geboden en wat ze voor ons betekenen. Tijdens de oudercatechese na de Eucharistieviering zijn we daar verder op in gegaan. Eerst vertelden de begeleiders wat ze met de kinderen hebben gedaan. Daarna geeft pastoor Henri ten Have ons extra aanwijzingen over het toepassen van de 10 geboden. We krijgen allemaal een papiertje waarop we omschrijven hoe we elke regel in ons gezin vorm geven. Daarna delen we met elkaar: Iedereen mag één van zijn regels aan de groep toelichten. Pastoor Henri ten Have sluit af met een gebed.

 

Dit vonden Susan en Maarten ervan:

Wij vonden het ook nog een mooie ouderbijeenkomst. Fijn dat Nicole en Annie de "10 geboden" op de manier van de Lantaarns hadden en zo rustig konden voorlezen. Super goed idee om ieder iets op te laten schrijven. Ook om per persoon maar 1 gebod toe te laten lichten (anders duurt het wel lang, en zo krijg je gelijk de meest "interessante" punten per persoon te horen).  Wij hebben de punten die wij opgeschreven hadden ook nog even aan onze kinderen verteld , ook wel grappig / goed om te delen:).

Mooi om nu te beseffen dat het oude testament ons de "basis-principes van goed leven" leert, en het "nieuwe testament" verder gaat (had ik me nooit gerealiseerd).

 

Kortom, wij vonden het een mooie ochtend voor ons hele gezin!

Merci!

De 10 geboden uitgelegd aan de fakkels (oktober 2016)

Zondag 10 oktober 2016. Bij het lopen naar de Verrijzeniszaal horen we de blokfluiten ons lied al spelen. We openen zoals altijd gezamenlijk de gezinszondag met het lied “Leef in het licht” en een gebed. De fakkels (kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool) vertrekken met Anneke en Berend naar hun kamer. Ze lopen vooraan met de groepsfakkel in de hand. Pieter is er voor het eerst bij, hij zoekt nog een beetje zijn weg. Wees welkom in ons groepje!  

Met de meegenomen fakkel steken we onze kaars aan en beginnen we met een gebed. Daarna de terugblik op de vorige bijeenkomst. Waar hebben we het toen over gehad? En wat hebben we daarvan geleerd? Na goed nadenken weten we weer dat het over parabels ging: het verhaal van de verloren zoon en die van de barmhartige Samaritaan. Wat betekenen eigenlijk parabels / gelijkenissen voor ons? Bekijk het hier: https://www.youtube.com/watch?v=UNj1NlQe2H0

Vandaag hebben we het over de 10 geboden. We lezen uit het werkboek over de uittocht van de Egyptenaren. Als je 40 jaar door de woestijn trekt kom je veel gevaren tegen zoals wilde dieren, voedselschaarste, droogte, hitte en vijanden. Het is dan nodig om regels te hebben om als volk deze periode zo veilig mogelijk door te komen. Wat zou er gebeurd zijn als er geen regels waren geweest? We kijken een tekenfilm van een stadje waar iedereen besluit dat regels stom en niet nodig zijn. We zien veel voorbeelden van wat er dan allemaal mis gaat. Uiteindelijk wordt er hier besloten dat er toch regels moeten zijn en eindigen het filmpje waar we begonnen waren. Na deze film lezen we uit de bijbel Exodus 20 1-17. We lezen over de 10 geboden die zijn opgedeeld in regels over het vereren van God en regels over het omgaan met anderen. Dit zijn niet allemaal even begrijpelijke regels!

Gelukkig zijn de 10 geboden ook in gemakkelijkere teksten te verstaan. Iedereen krijgt een leeg blaadje om hierop in eigen woorden op te schrijven wat de geboden betekenen. Om de beurt lezen Anneke en Berend hetzelfde gebod voor. De ene tekst komt uit de 10-woorden rap en de andere tekst komt uit de omgekeerde 10 woorden. Het is aan de kinderen om te zeggen of Anneke of Berend goed of fout is. Onder het verslag zijn deze teksten terug te lezen.

We zijn lekker bezig, maar het is tijd voor koekjes en spelletjes! Iedereen vertelt wat hij vandaag heeft geleerd en we sluiten af met een gebed. En natuurlijk plakt iedereen nog een “ik was erbij” -sticker in zijn paspoort. Het was weer een leuk een leerzaam bijeenkomst. De kinderen deden enthousiast mee en Pieter heeft nog gevraagd wanneer de volgende keer is. Hopelijk zien we jullie allemaal volgende maand weer terug!

 

10 woorden rap

De omgekeerde 10 woorden

1.

Eén is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.

 

Het draait om jou. Leef vrij en blij.

Er is één baas en dat ben jij.

2.

Twee wil zeggen: God en jij, daar horen echt geen beelden bij.

 

Doe alles voor bezit en poen.

Wie centen heeft kan alles doen.

3.

Drie dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan.

Als jij iets wilt, roep dan maar snel,

dat Gód het wil. Dan doen ze 't wel.

4.

De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier.

Zodat je week’lijks even voelt, hoe God de schepping heeft bedoeld.

Wie rust is lui, wie werkt een held.

Vooruit, draaf door, want tijd is geld!

5.

Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar daar leef je bij.

Je ouders kunnen naar de maan,

Daar trek je je dus niets van aan.

6.

Maak niet dood, laat zes je horen, knoop dat heel goed in je oren.

De sterkste wint. Wie vecht wordt groot,

Je slaat en zwijgt elkaar dus dood.

7.

Een maatje is, zegt nummer zeven iets heel kostbaars in je leven.

Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot.

Een vriend is leuk. Zo niet, da's pech

Dan doe je hem gewoon weer weg.

8.

Acht zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel.

 

Wie deelt is stom. Wie geeft is maf.

Wie steelt is slim. Die is goed af.

9.

Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je and’re mensen schaadt.

 

Bedrieg en lieg er maar op los,

dan ben jij lekker nooit de klos.

10.

Tien zegt vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers,

op wat een ander heeft of kan, daar wordt je ongelukkig van.

Een ander heeft iets? Da's gemeen!

Dat moet jij ook. En liefst meteen.

 

Zondag 8 november 2015 bijeenkomst lampionnen

We hadden vandaag weer een heel gezellige bijeenkomst, met 9 kinderen, die allemaal goed meededen en meeluisterden, en die van alles te zeggen en te vragen hadden. We hebben gezongen en gebeden, en naar het verhaal van David en Goliath geluisterd. In dat verhaal vecht de kleine herdersjongen David tegen de grote en enorm sterke reus Goliath. Goliath is bovendien gewapend met een zwaard en wordt beschermd door een harnas, en David heeft alleen zijn slinger en niet eens een harnas! Maar David heeft ook God, op wie hij altijd vertrouwt. God heeft hem al zo vaak geholpen als hij leeuwen en tijgers bij zijn kudde schapen moest weghouden. God zal hem deze keer ook wel helpen. Daarom is David ook helemaal niet bang als hij voor de reus staat. Met één klein goed gemikt steentje verslaat hij de reus.

Na dit verhaal te hebben gehoord, hebben de kinderen een spel gespeeld waarbij ze probeerden om met een klein steentje een grote steen uit een vak op de grond weg te schuiven. De vraag was of ze dachten dat dat zou gaan lukken. Met het volste vertrouwen gingen ze aan de slag, en hoewel sommigen een paar pogingen nodig hadden, is het bij iedereen gelukt om de grote steen weg te krijgen.

Na afloop van het spel hebben we het in de kring gehad over David, en waarom hij niet bang was voor de reus. “Om dat God bij hem was!” riepen enkele kinderen. De boodschap voor de kinderen was dat ook zij, net als David, erop kunnen vertrouwen dat God hen helpt.

Na een liedje over David en Goliath en het slotgebed, gingen de kinderen enthousiast aan het werk met een kleurplaat, onder het genot van limonade, rozijntjes en pepernoten. Daarna hebben ze nog een tijd gespeeld, onder begeleiding van twee jongeren.

We kijken met veel plezier terug op deze bijeenkomst, en we zien alle kinderen de volgende keer graag weer terug!

 

Marta, Agnieszka, Nicole

Gezinszondag rondom de Ark van Noach en het verbond met God

Deze adventszondag zijn we met een kleiner groepje Fakkels bij elkaar rond 'een boog in de wolken'. Als opwarmer schrijven de kinderen elfjes (gedicht van 11 woorden) met als beginwoord 'Regenboog'. Allemaal kennen ze het verhaal van de zondvloed en de ark van Noach uit het boek Genesis, dat hebben we dus niet helemaal voorgelezen. In plaats daarvan hebben de kinderen een tekendictee gedaan: in korte tijd 6 plaatjes tekenen en samen aan de hand van de getekende plaatjes het verhaal vertellen. Hoe Noach en zijn zonen weer droog land vonden en hoe God zijn verbond met hen benoemde hebben we wel samen gelezen. Daarna kwam het gesprek op 'verbinden', hoe je dat doet. God verbindt zich niet met touw of met plakband aan ons, maar met vertrouwen. De kinderen brachten voorbeelden in van klasgenoten die niet vertrouwen in God, maar als wij kijken met ons hart (thema bijeenkomst 2) dan zien wij God en zijn verbond. Ter afsluiting hebben we allemaal onze naam onder de regenboog geschreven, bij die van God.


Bij de Lampionnen hebben we wèl het verhaal verteld van de Ark van Noach. Na het voorlezen hebben we het verhaal nagespeeld door van tafels, stoelen en doeken een boot te maken, waar de kinderen in gingen zitten. De boot kwam in heel zwaar weer terecht, wat werd nagebootst door stormachtige geluiden te maken. Gelukkig werd het ook weer mooi weer, en konden de kinderen veilig de boot verlaten. We hebben met de kinderen nog wat nagepraat over deze ervaring. Uiteindelijk was de boodschap dat God ons nooit meer in de steek zal laten. Hierna hebben de kinderen een ark in elkaar geknutseld. Na het zingen van een lied over Noach op de melodie van "De Zevensprong", het bidden van het slotgebed en een gebedje voor iemand waarvoor je graag wilt bidden, was het tijd voor spelen en voor limonade met een kerstkransje.

Bij de oudercatechese hebben we het onder andere gehad over voorwerpen en/of rituelen bij ons thuis, die voor ons een teken van Gods aanwezigheid zijn. Verschillende ouders hadden daar een mooi verhaal over.

Tijdens de oudercatechese konden de kinderen actief meedoen met spelletjes rondom het thema van de Ark van Noach (dieren vangen, daar paren van vormen, ze laten passen in de ark, evenwichtsbalk over de rand van de ark, enz...). Andere kinderen gingen liever binnen knutselen samen met begeleidende jongeren van onze kerk.

Tweede Gezinszondag rondom Adam en Eva - vrijheid en gehoorzaamheid

Lantaarns 2de gezinszondag  2Zondag 16 november 2014 is de tweede GezinsZondag. We beginnen weer met een gezellig bezocht ontbijt met oa ontbijtkoek, suikerbrood, fruit, muesli en natuurlijk thee en koffie! Met in totaal 30 kinderen zingen we ons gezamenlijke lied met gitaarbegeleiding (het lied is hier in het Engels te beluisteren), bidden het Onze Vader, en steken de kaars aan. Dit alles geeft gelijk een gevoel van herkenning en eenheid. Met de lampion (voor kinderen van groep 1-2), de lantaarn (voor kinderen van groep 3-4-5) en de fakkel (voor kinderen van groep 6-7-8) nemen we het licht van de kaars mee per leeftijdsgroep.

 

Deze keer gaat het verhaal over "De Tuin van Eden". Adam en Eva eten van de appel van de "verboden boom". Ze krijgen zo de kennis over goed en kwaad, maar...schenden ook de afspraak met God en worden uit het paradijs verbannen. De jongste lampionnen plakken een groot papier vol met plaatjes uit het paradijs, en de oudere kinderen spreken over hoe het zou zijn in het paradijs, of ze ook van de appel zouden eten, en waarom God zo boos zou zijn na het begaan van deze zonde? Uit de oplossing van de woordpuzzel bij de Lantaarns komt "God houdt van de mensen", waaruit blijkt dat God voor ons zorgt en onze zonden vergeven kunnen worden. De grotere kinderen (Fakkels) hebben zich verdiept in het boek Wijsheid, iets nieuws voor de meesten van hun. Lantaarns 2de gezinszondag  1
Iedereen plakt weer een sticker in zijn of haar "paspoort" en, na nog wat lekkers, wordt er nog gespeeld in de Johanneskamer. Helaas regent het, dus de pas nieuwe voetballen en stoepkrijt moeten we nog bewaren voor een volgende keer. Met ongeveer 15 jonge ouders gaan we het laatste half uurtje nog verder op het thema "opvoeding; vrijheid en gehoorzaamheid". We vinden het erg mooi om de wijsheid uit de oude verhalen te combineren met onze eigentijdse ervaringen.
Fijn om zo, als gezin, weer met een gezamenlijke ervaring naar huis te mogen gaan. Op naar de volgende GezinsZondag op 14 december!

Gezegende eerste Gezinszondag

De posters hangen al een tijdje, de flyers zijn overal door Wageningen en omgeving verspreid, en die vallen zeker op! Zondag 5 oktober is het dan zover: de eerste Gezinszondag in Wageningen!

We beginnen met een lekker ontbijt waarbij iedereen zijn eigen bijdrage meebrengt: pannenkoeken, fruit, suikerbrood, ontbijtkoek, sap…. Het is lekker maar vooral gezellig om op deze informele manier kennis te maken met elkaar. Om 10.00 uur begint de viering in de kerk, begeleid door de prachtige zang van het Johanneskoor. De kinderen worden meteen naar voren geroepen om samen een eigen programma te volgen. Volwassenen (jong en minder jong) en tieners blijven in de kerk voor de zondagsviering met pastor Guido Dieteren als voorganger. De lezingen van de dag nodigen uit om te bezinnen over het thema van de Gezinszondag: Schepping, geboorte, doop, geloof, vertrouwen. De baby’s en peuters blijven met hun ouders in de kerk, en wanneer de viering toch een beetje te veel voor ze is, kunnen ze rustig spelen achter in de kerk, terwijl hun ouders deelnemen aan de viering.

Maar liefst 28 kinderen doen mee met de eerste catechese bijeenkomst!

fakkels 5-10-2014 4-geknipt-klein

Na een openingsgebed en liedje worden ze verdeeld in drie groepen: de lampionnen (kleuters, groep 1 en 2), de lantaarns (middenbouw, groep 3, 4 en 5) en de fakkels (bovenbouw, groep 6, 7 en 8). Elk groep gaat met zijn eigen licht (zijn attribuut) naar een eigen groepskamer. Met zoveel kinderen moeten we zeker aandacht besteden aan kennismaking, en ook bijna vechten om voldoende stoelen! Alle groepen verdiepen zich op hun niveau in het Scheppingsverhaal. Meer informatie over de catechesemethode is te vinden hier. De jongste kinderen beleven een spannend verhaal bij de tekst, de ‘lantaarns’gaan verder in op hoe het gebeurde en wat het plan van God was, en de ‘fakkels’ debatteren over het ontstaan van de wereld en over hun taak als rentmeesters. Voordat iedereen weer bij elkaar komt voor een lekkere versnapering krijgen de kinderen een eigen paspoort van ‘Het Licht op ons pad’. Deze zal bij elke Gezinszondag weer aangevuld worden met nieuwe gedachtes, tekeningen, gebeden en natuurlijk een ‘ik was erbij’ sticker!

Na afloop van de viering geniet iedereen (groot en klein) van een uitgebreide koffiepauze. Daarna gaan de kinderen nog knutselen of spelletjes doen onder begeleiding van een groep gezellige jongeren. Ondertussen zijn hun ouders al bezig met hun half uurtje catechese in de kerk. Guido Dieteren introduceert het thema ‘schepping en doop’ aan de hand van de oliën die gebruikt worden bij sacramenten. We kijken terug op de geboorte van onze kinderen en vooral op hun geboortekaartjes. Wat hebben we toen erin willen uitdrukken? En waarom hebben we onze kinderen laten dopen? Er ontstaat een mooi gesprek, waarin volop ruimte is voor al onze eigen verhalen. Voor we het weten is het dan ook alweer tijd. Een van de aanwezige ouders: ‘Je duikt meteen de diepte in en maakt gaandeweg snel kennis met de anderen.’

We kijken heel dankbaar terug op deze eerste Gezinszondag en treffen alvast voorbereidingen om nog meer kinderen te verwelkomen op de volgende bijeenkomst: zondag 16 november om 10.30 uur. Een van de ‘fakkels’ vroeg: ‘MOET je ook naar het ontbijt volgende keer?’ ‘Nee hoor, alleen als je houdt van een gezellig moment en lekkere dingen voor je ontbijt….’

 


Fakkels: om thuis verder te gaan....

De groep van de Fakkels (10-12 jarigen) heeft veel aandacht besteedt aan de rol van iedere mens als beheerder van de Schepping van God: ons rentmeesterschap. Wij hebben gedebatteerd over de stelling : 'Dierentuinen zijn zielig' De meningen waren verdeeld over het welzijn van dieren, maar al pratend en met de argumenten van iedereen kwamen we erachter dat dierentuinen ook een rentmeesterschap functie hebben. Daar wordt geprobeerd om de biodiversiteit te beschermen. Uiteraard zijn er hier voors en tegens. 

Helaas hadden we niet genoeg tijd om verder te debatteren over de andere vier stellingen. Wellicht kunnen jullie thuis een mooi discussie aangaan met de kinderen, aan de hand van deze thema's:

Thema 2: Vlees eten
Houd jij van vlees? Wat vind je lekker en wat niet? Hoe vaak per week eten jullie thuis vlees?
Stelling: 'Als je vlees eet ben je een kannibaal'

Thema 3: Auto of trein?
Hebben jullie thuis een auto? Welke? Hoe vaak zit je in een trein of in een bus?
Stelling: 'Vanwege het milieu zou het verboden moeten worden om twee auto's te hebben'

Thema 4: Water
Hebben jullie thuis een bad of een douche? Wat is beter voor het milieu, denk je? Hoe vaak per week douchen jullie? Hoe lang per keer?
Stelling: 'Iedereen mag twee keer per week douchen en vijf minuten per keer'

Thema 5: Bomen en bos
Houd jij van wandelen in het bos? Waarom wel/niet? Waarom zijn bossen en natuurgebieden belangrijk?
Stelling: 'Voor hout en papier mag je best een bos omkappen'

TIP: houd als ouder de doelstelling van het debat voor ogen (dat kinderen hun rol als rentmeesters van Gods Schepping inzien) zodat je verder kunt gaan in het debatteren dan alleen de argumenten voor en tegen.


Lantaarns: op naar de volgende!

Al gelijk een volle groep met 9 kinderen op onze eerste gezinszondag! Na een gebedje stelt iedereen zich aan elkaar voor. We vragen ons af : Wie is de jongste van de groep? En wie is de oudste? En wie was er dan op aarde voor de oudste? En wie dan voor je ouders? Of voor je grootouders? Zo komen we op het scheppingsverhaal.

Nadat het verhaal is voorgelezen praten we met elkaar over vragen zoals "wie is God? en "God zorgt voor ons". Deze eerste keer hebben we weinig tijd voor een knutselwerkje, maar iedereen vindt het erg leuk om zijn/haar eigen paspoort compleet te maken en een eerste sticker te plakken op zondag 5 okt!
We hopen iedereen terug te zien op de volgende GezinsZondag, 16 nov 2014!

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.