RK Wageningen

Maandag, 28 september 2020

Doop

Doop

Doopvoorbereiding

Enkele malen per jaar wordt er een gezamenlijke doopviering gehouden. Een doopviering vindt plaats na een zondagviering in de kerk. Tijdens deze doopviering worden meerdere kinderen gedoopt. U kunt uw kind aanmelden voor de doop bij een contactpersoon. Elke viering wordt vooraf gegaan door een tweetal voorbereidingsavonden. De avonden zien er als volgt uit:

  • Tijdens de eerste avond maken we kennis met elkaar. Daarna wordt samen met een pastor wat dieper ingegaan op de achtergrond en betekenis van de doop en een ieders gedachte hierover. Aan het einde van de avond ontvangt u enige informatie omtrent het samenstellen van een doopviering (suggesties voor lezingen, liederen etc.), met het verzoek dit samen thuis alvast door te nemen.
  • De tweede avond gebruiken we om samen met alle doopouders de doopviering samen te stellen.

Hier vindt u de teksten die gebruikt worden in de doopliturgie
Hier kunt u het formulier downloaden om uw kind op te geven voor de doop

Contactpersoon: Jeroen van Rijn
E-mail:
Telefoon: 0317-316586

Doop

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een gezamenlijke doopviering gehouden, waarbij aandacht is voor persoonlijke inbreng en beleving van elke familie voor de opname in de geloofsgemeenschap, die vorm krijgt in de gezamenlijke voorbereiding en doopviering. Per keer worden er ongeveer drie kinderen gedoopt, bij meer aanmeldingen houden we eventueel een extra doopviering. De individuele doopviering raakt steeds meer op de achtergrond. Het wordt door veel ouders als positief ervaren om met elkaar in gesprek te komen over de betekenis van de doop en vervolgens ook samen de doop te vieren. In de paaswake en desgewenst op zondagmorgen is er gelegenheid tot doop in de gewone weekendviering. Deze worden aangekondigd in het parochieblad 'Samenkomst'.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.