Caritas is de parochiële groep voor hulpverlening aan mensen die tussen wal en schip vallen, of die in de problemen zijn geraakt. Dat zijn vaak mensen met een langdurig laag inkomen, met gezondheidsproblemen, soms met schulden. Bij onverwachte tegenvallers hebben zij een extra 'steuntje in de rug' nodig. Caritas luistert, kan met raad en daad bijstaan of verwijzen en ook een geldelijke bijdrage leveren. Via verwijzing door de pastores komt Caritas met deze mensen in contact. Vluchtelingen doen regelmatig een beroep op Caritas bijv. via de Steungroep Vluchtelingenwerk.

Caritas neemt ook deel en/of draagt bij aan organisaties die belangen behartigen van mensen in 'knelsituaties', zoals Steunfonds Stichting Vluchtelingenwerk Wageningen, Markt 17 (inloophuis), ISOFA (schuldhulpmaatjesproject) en Mariabedevaart Renkum.
 
Het rekeningnummer van "Caritas werkgroep Wageningen" is NL51 RABO 0157 6887 39.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via Marianne Roseboom tel: 06 - 48270635, email:
 
Binnen onze parochie is er een overkoepelende Caritasorganisatie actief, met eigen website: https://www.pcititusbrandsma.nl/