RK Wageningen

Dinsdag, 24 november 2020

14de zondag door het jaar A 2017

Overweging pater Koenen 9 juli 2017

Zacharia 09:09-10
Matteüs  11:25-30 

Wageningen 2017

 

Het evangelie van deze zondag is de meest mystieke tekst uit heel het evangelie van Matteüs. Hij doet zeker niet onder voor welke tekst dan ook  uit het evangelie van Johannes, dat bekend staat om zijn diepe, verborgen wijsheid.

De evangelist begint met de bekende zin ‘in die tijd’, Meestal hebben die woorden weinig of geen echte betekenis, maar hier verwijzen ze naar een dramatisch dieptepunt in het leven van Jezus. ‘In die tijd’ slaat in deze tekst op het moment dat Jezus tot het inzicht komt, dat hij het nooit zal maken in deze wereld.

Hij mag dan al in zijn parabels dromen van een overvloedige oogst, dertig,  zestig ja, honderdvoudig, maar hier op aarde zal Jezus die oogst nooit met eigen ogen zien en meemaken. Hij zal op den duur geïsoleerd raken en in grote eenzaamheid sterven.

De grotere en machtige steden van Galilea hebben zich onlangs van hem afgekeerd en hij heeft hen toegeroepen: Wee u Chorazin, wee u Behtsaïda! Ook ander plaatsen als Kafarnaum en Nazareth heeft hij bestraffend toegesproken om hun ongeloof en wegens hun weigering om hem in hun leven toe te laten.

Juidt op dít moment roept hij in volle overtuiging uit: Vader, ik dan dank u. ‘In díé tijd’... Ik dank u, dat u dit verborgen hebt voor wijzen en geleerden, voor beroepsvromen, voor farizeeën en Schriftgeleerden, maar dat u het geopenbaard hebt aan kleinen en eenvoudigen…

Hier zou je even stil moeten worden… Hoe is – letterlijk, in Godsnaam - mogelijk, dat je bij zo’n totale afgang’, zo warm en instemmend reageert als Jezus doet?! In die tijd! Vader ik dank u!

            Je kunt je afvragen: hoe ga ik om met tegenslagen… Hoe gaan wij er mee om…?

Bij de mensen mag hij het dan al niet gemaakt hebben, hij keert zich vervolgens naar binnen en overweegt de innerlijke rijkdom, die hij daar aantreft: Alles is mij door de Vader in hand gelegd. Bovendien, hij mag de Vader kennen en hem liefhebben en wat nog belangrijker en troostrijker is: de Vader kent hem en de Vader heeft hem lief, en wel met een tedere genegenheid.

  • Deze mystieke teksten horen voorlezen, is een uitnodiging aan ons om ook al onze eigen zegeningen te gaan tellen en daar van harte ‘dankjewel’ voor te zeggen....

In deze dankbare stemming, waarin Jezus zijn intense teleurstelling verwekt heeft, richt Hij zich vervolgens tot de mensen. Hij doet dat heel uitdrukkelijk tot alle mensen. Dus ook tot de mensen in de steden, waarover hij zijn dreigende wee en zijn afkeuring heeft uitgesproken.

Voor hen e is het een oproep om hun keuze te herzien en nu wél te kiezen voor Jezus als hum Messias. Maar ook wij kunnen ons aangesproken weten. Want wat een heerlijke uitnodiging: Komt allen tot mij die belast en beladen zijt en ik zal je rust geven. Een zin om voortdurend te herhalen als een mantra..Of beter nog: geregeld te horen uitspreken in het diepst van je ziel.

Want wie is er niet belast en beladen in onze tijd? Wie heeft het niet voortdurend druk, met zorg voor de kinderen, met mantelzorg, met een baan en het huishouden, met de zorgen om de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen, en noem maar op. Wie snakt er niet naar verademing en verlichting kortom, naar rust?

Ik lees die zin ‘komt allen tot mij, die belast en beladen zijt…’ ook als een aansporing om ruimte in de dag te maken – hoe kort ook – om een ogenblik de stilte op te zoeken en als het enigszins kan, je hart te openen voor de Heer. Te luisteren naar zijn oproep: komt alle tot mij en ik zal je rust geven...

De tekst gaat nog verder: Neem je juk op en leer van mij de weg van zachtmoedigheid en eenvoud. Het juk, dat we opnemen is niet anders dan het juk van het Koninkrijk Gods.

We nemen het dagelijks op dag voor dag en we zeggen daar dan biddend bij: vandaag wil ik leven alsof het Koninkrijk al gekomen is en dus de geboden onderhouden, die God ons gegeven heeft. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht.

 

Over dat juk bestaat een lieve legende. Het vertelt, dat Jezus als timmerman voor iedere mens, die bij hem kwam om een juk te bestellen, een juk maakte dat moeiteloos om diens schouders paste, nergens knelde of schuurde en dat het dragen van lasten enorm verlichtte, wat juist de bedoeling van een menselijk juk is.

 

Komt dus allen tot mij
Die belast en beladen zijt
En ik zal u rust geven
Voor je ziel

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.