RK Wageningen

Zaterdag, 26 september 2020

Homilie Paaswake en Eerste Paasdag 15 april 2017

Broeders en zusters, 

Paasfeest is het belangrijkste feest dat er bestaat.  Waarom? Niet alleen omdat Jezus verrezen is. Natuurlijk, dat in de eerste plaats.  Maar ook om wat zijn verrijzenis voor ons betekent. En met ‘ons’ bedoel ik niet alleen de katholieken of de  Christenen.  Want Pasen gaat over leven na het sterven, en is dus van betekenis voor iedere sterveling, ieder mens die eens moet sterven, dus wij allemaal.  Als je daar bij stil staat, dan is het verbluffend dat niet veel mensen in ons land zich bezig houden met de betekenis van Pasen. Misschien dat de boodschap van de Verrijzenis niet zo doordringt, omdat we ook de betekenis van het feit dat we stervelingen zijn vaak niet tot ons laten doordringen. In feite is onze cultuur één grote ontkenning van lijden,  sterfelijkheid en vergankelijkheid.

De voltooid leven-discussie,  hoe academisch of filosofisch het geargumenteer over de autonomie ook mag klinken, is in feite gebaseerd op angst voor het lijden, op angst voor verlies van waardigheid, omdat men een ander, dieper besef van waardigheid, namelijk dat wij beeld van God zijn, zijn kwijtgeraakt.

Angst ook, om het leven in Gods hand te laten, gebrek aan vertrouwen om dingen te laten komen zoals ze komen.

De ontkenning van het lijden uit zich ook in het ontkennen van de waardigheid van ouderdom, omdat iedereen jong wil zijn, dat zien we in de kleding, in het gebruik van cosmetica, maar op geestelijk vlak. Uit angst ouderwets te lijken onthoudt men jongeren waardevolle tradities van geloof en levenswijsheid.

We zagen dat ook in de discussie over de palmpasenstokken. Als deze discussie gevoerd alleen gevoerd wordt door buitenkerkelijke mensen op het niveau van de zwartepietdiscussie voor het behoud van folkore met buitensluiting van de moslims, dan kunnen de palmpasenstokken het beste morgen afgeschaft worden. Maar als we echt in het kruis geloven dat de palmpasenstokken symboliseren, dan hebben zij een boodschap die van belang is voor ieder mens van goede wil, niet alleen Christenen of Moslims, maar voor ieder mens die worstelt met de vraag van lijden en dood in zijn leven, of die deze vraag uit onbewuste angst verdringt.

Als we echt tot ons door laten dringen wat het betekent dat God het lijden en dood niet uit de weg is gegaan, dat Hij uit liefde voor alle mensen, christenen, moslims, niet-gelovigen, ja voor allen is gestorven, dan zouden wij uit liefde voor al die mensen, die allemaal hun vragen hebben over leven lijden en dood deze boodschap veel beter moeten uitdragen, met of zonder palmpasenstokken. Wij hebben immers door ons geloof in de Verrijzenis een boodschap die voor alle mensen van levensbelang is, en  die wij hen niet mogen onthouden als wij ze echt liefhebben.  Nu zijn er misschien mensen die zeggen: ik denk best dat er meer tussen hemel en aarde, maar wat voegt het geloof in Jezus daaraan toe? Maar wat is dan het specifieke van ons geloof in de Verrijzenis in vergelijking met zomaar geloven in leven na de dood?  Het antwoord vinden weer in persoon van Jezus.

Ten eerste heeft Hij met zijn eigen en dood garant gestaan voor dit geloof, waardoor het geen vaag vermoeden meer is, maar door zijn verrijzenis is zijn boodschap ook echt door God zelf bevestigd. Op hun beurt hebben de apostelen daarna met hun leven ervoor garant gestaan dat zij werkelijk de verrezen Heer gezien hebben, zoals ook nu in het Midden Oosten talloze mede-christenen hun leven geven voor hun geloof in Jezus.

Ten tweede leert Jezus ons niet alleen dàt er eeuwig leven is, maar ook hoe je daar komt. En dat niet op een heel theoretische manier, maar door de taal van hart te spreken. Ons hart kent naast de angst voor dood en lijden, ook het verlangen naar de liefde. Maar die liefde wordt voortdurend bedreigd door ontrouw, door dood en onverschilligheid of eigenbelang. Hoe kan ons hart dan nog geloven in de liefde, als die door van alles en nog wat gefrustreerd kan worden? Jezus leven, lijden, dood en verrijzenis is ook de basis voor het geloof dat de liefde uiteindelijk overwint, dat de liefde sterker is dan de dood, en de enige weg is om aan te komen in zijn liefdesrijk zonder einde.  

Zalig Pasen.

 

Pastoor Henri ten Have

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.