RK Wageningen

Zaterdag, 8 augustus 2020

Nieuwjaarswens 2016

Geliefde broeders en zusters, goedendag en gelukkig nieuwjaar!

Het is mooi om aan het begin van het jaar de beste wensen uit te wisselen. Op die manier vernieuwen we voor elkaar de wens dat hetgeen we verwachten een beetje beter zal worden. In feite is dat een teken van de hoop die ons bezielt en die ons uitnodigt om in het leven te geloven. We weten echter dat in het nieuwe jaar niet alles zal veranderen en dat veel problemen van gisteren ook morgen nog zullen blijven. Daarom wil ik een wens  tot jullie richten, die gebaseerd is op een werkelijke hoop, voortvloeiend uit de liturgie van vandaag: 

Het betreft de woorden waarmee de Heer zelf vroeg om zijn volk te zegenen: “Moge het aanschijn van de Heer over u lichten, moge de Heer zijn aanschijn naar u toewenden en u vrede schenken”(Num. 6, 25-26). Ook ik wens jullie dat toe: Dat de Heer zijn gezicht naar jullie toekeert en jullie vreugde schenkt, dat je je bewust bent dat iedere dag zijn barmhartig gezicht jullie toeschijnt en nooit verbleekt, stralender dan de zon. Omdat Hij een Vader is die van de mensheid houdt, die nooit moe wordt om van het begin af aan opnieuw met ons te beginnen en ons te vernieuwen. De Heer heeft zoveel geduld met ons! Hij wordt niet moe om iedere keer dat we vallen opnieuw met ons te beginnen. De Heer belooft echter geen wonderbare veranderingen, Hij gebruikt geen toverstaf, Hij houdt ervan om de werkelijkheid van binnenuit te veranderen, met liefde en geduld; hij vraagt ons om zorgzaam ons leven in te gaan, zoals de regen de grond ingaat, om vrucht te dragen. Hij wacht altijd op ons en bekijkt ons zorgzaam. Iedere morgen bij het wakker worden kunnen we zeggen: “Vandaag laat de Heer zijn aangezicht over ons lichten” Een mooi gebed, dat werkelijkheid is. 

De Bijbelse zegening gaat zo verder: “Moge de Heer je vrede schenken”. Vandaag (1 januari) vieren wij de dag van de vrede, met als thema: “de onverschilligheid overwinnen en de vrede bereiken”. De vrede, die God de Vader in de wereld wenst te zaaien, moet door ons worden gekweekt. Moet niet alleen gewonnen worden. Dit betekent een eigen echt gevecht, een geestelijke strijd die in ons hart plaatsvindt. Want de vijand van de vrede is niet alleen de oorlog, maar ook de onverschilligheid, die ons alleen aan ons zelf doet denken en barrières opwerpt, verdenkingen, angsten en afgeslotenheid. Dat zijn vijanden van de vrede. We krijgen zoveel informatie, God zij dank; maar zijn soms zo ondergedompeld in het nieuws, dat we de werkelijkheid, van onze broeders en zusters die ons nodig hebben, uit het oog verliezen. Laten we dit jaar beginnen met ons hart te openen, opnieuw aandacht besteden aan de naasten, aan degenen die het dichtst bij zijn. Dat is de weg om de vrede te bereiken. 

Vragen we om hulp aan de koningin van de vrede, we vieren vandaag het feest van de heilige moeder van God. ‘Zij bewaarde al deze zaken in haar hart en bleef erover nadenken’ (Lc 2, 19). De hoop en de zorgen, de dankbaarheid en de problemen: alles wat er gebeurde in het leven, werd in het hart van Maria, gebed, gesprek met God. En zij doet dat ook voor ons: bewaart de vreugde en ontwart de problemen in ons leven, door ze aan de Heer voor te leggen. Laten we het nieuwe jaar aan de moeder Gods toevertrouwen opdat de vrede en de barmhartigheid groeit.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Wo en Vr 10:00 – 11:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.