RK Wageningen

Zondag, 27 september 2020

Kruisverheffing

Feest van H. Kruisverheffing, Wageningen Parochiedag 2014.

Het feest dat wij vandaag vieren gaat terug op de geschiedenis in de eerste helft van de 4e eeuw, toen tussen 335 en 347 het kruis van Christus werd teruggevonden. Toch heet dit feest geen kruisvinding, maar kruisverheffing, en zo ligt de nadruk vandaag niet op de historische vinding, maar op het verheffen, het onder de aandacht brengen van het kruis in onze tijd. Het kruis is het meest kenmerkende en meest zeggende symbool van het christendom. Dat blijkt al uit het gebed: “Wij aanbidden U Christus en loven u, omdat Gij door het H. Kruis de wereld hebt verlost”.  En dat plaatst ons midden in het mysterie van ons geloof: omdat Gij door het heilig kruis de wereld hebt verlost. Jezus heeft van een martelwerktuig een teken van hoop en verlossing gemaakt. Een grotere tegenstelling lijkt niet denkbaar. Het lijden wordt door Jezus tot de weg van de verlossing gemaakt. Dat is een revolutie geweest in de geschiedenis van de mens, omdat het zo vreemd en tegennatuurlijk lijkt: want wij willen het liefst allemaal het lijden van ons afhouden.

Heel de mensheid en iedere mens worstelt met lijden: soms materieel, soms geestelijk, dan weer lichamelijk, dan weer sociaal lijden: of alles tegelijk. Het grote voorbeeld in het Oude Testament is heb boek Job: Job lijdt materieel, omdat hij alles verliest wat hij bezit, lichamelijk omdat hij ziek wordt, sociaal omdat zijn vrienden hem niet begrijpen, geestelijk omdat hij niet begrijpt waarom God hem dit allemaal laat gebeuren. Iedereen kan zich in een of ander aspect van zijn leven herkennen.

Het lijden van ieder mensenkind in welke vorm ook, wordt als het ware samengevat, opgenomen in het lijden van de Mensenzoon die Zoon van God is: God deelt het menselijk lijden: de verlatenheid die Job nog voelde wordt als het ware opgeheven, doordat Christus ons lijden deelt.

Dit mysterie is als het ware al voorbereid in het oude testament. We hoorden hoe het volk, dat getroffen is door giftige slangen moesten kijken naar een symbool van de oorsprong van het lijden: de slang op de paal. Hier kun je een psychologische waarheid in zien: dat er  redding mogelijk is, als de je oorsprong van het lijden onder ogen kunt zien. Het Joodse volk wordt gevraagd om de oorsprong van het kwaad onder ogen te zien. Ook wij kunnen vaak met problemen omgaan als we er niet voor weglopen, maar onder ogen durven zien.

In feite doen we dat ook met het kruis van Jezus: we zien de oorsprong van het kwaad onder ogen. Het oorsprong van het kwaad dat Jezus wordt aangedaan, het kruis, is de liefdeloosheid en dus in wezen de zonde. Christus was en is liefde, en riep op tot liefde, en zijn oproep werd beantwoord met onverschilligheid, lafheid en haat, en dat liep uit op het kruis.

Als wij kijken naar het kruis, dan kijken wij nog steeds naar de oorsprong van het kwaad: gebrek aan liefde van onze kant voor God. Maar we kijken tegelijk naar de bron van de verlossing: want God aanvaardt door Jezus onze gebreken en onze zond,e en beantwoordt die met vergeving en liefde.

Het mysterie dat het kruis door Jezus van teken van zonde en lijden gemaakt wordt tot teken van verlossing is geen magische of filosofische truc: het is het mysterie van de liefde. Door de liefde krijgt het lijden een andere kleur. Niemand kan het lijden ontlopen. Onze cultuur probeert dat wel: het feit dat bijvoorbeeld 90 procent van de kinderen met Downs syndroom geaborteerd wordt, het steeds verder verruimen van euthanasielegalisering zijn tekens dat het in onze samenleving, waarin Jezus meer vergeten wordt, het ook steeds moeilijker wordt om met lijden en tegenslag om te gaan. God neemt helaas veel lijden niet van ons weg, maar door Jezus’ kruis worden wij wel geholpen om het te dragen, zelfs zo dat wij er sterker en uiteindelijk gelukkiger van kunnen worden. Kruisverheffing, opzien naar het kruis van Jezus, is immers niet alleen opzien naar het lijden, maar vooral en in de eerste plaats naar de verlossende liefde van Jezus. Moge dit feest een uitnodiging zijn aan ons allen om te leven vanuit de bron van Jezus’ liefde. 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.