RK Wageningen

Zaterdag, 8 augustus 2020

Achtentwintigste zondag door het jaar C

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Lucas 17:11‑19

                              

Heel letterlijk wordt er in het Oude Testament niet gesproken over melaatsheid, maar over 'die angstaanjagende ziekte'. Angstaanjagende ziekten zijn er altijd geweest. In de Bijbelse tijd waren dat ongeneeslijke huidkwalen, de middeleeu­wers kenden de builenpest, die hele bevolkingsgroepen de dood in dreef en in onze tijd spelen kanker en aids die vreselijke rol. We ervaren die ziekten als zo angstaanjagend, dat we vaak zelfs het wóórd nauwelijks durven uitspreken.

Van tien mensen ‑ zo luidt vandaag het evangelieverhaal ‑ is die ziekte als bij toverslag weggenomen, door één gezaghebbend woord van Jezus. Wat een opluchting! Wat een bevrijding, als een zieke te horen krijgt: uw kwaal is niet kwaadaardig, of sterker nog, als de dokter zegt: u hoeft niet meer terug te komen voor controle. Ik verklaar u voor genezen. Wat een blijdschap. Zou je hart niet overstromen van dankbaarheid?

Toch kan ik die negen anderen wel een beetje begrijpen. Gauw naar huis. Zo vlug als maar enigszins kan, je oude leventje weer oppakken en alle ellende zo snel mogelijk vergeten. En in die begrijpelijke haast schiet het dankjewel er maar al te gemakkelijk bij in.

Wie het verhaal van vandaag leest als een aansporing om dankbaar te zijn en om je dankbaar­heid ook te tonen, heeft het verhaal uitstekend gelezen en begrepen: dankbaar voor je gezondheid, voor je leven, voor wat andere mensen voor jou doen en voor hun medeleven. Duizend dingen om dankbaar voor te zijn, want vanzelfsprekend is er eigenlijk niks in je leven. Alles, waar je van genieten kan en mag, is immers pure gave.

Toch is er een diepere manier om dit verhaal te lezen. We moeten daartoe de zin: 'een van hen  keerde om' eens heel goed aankijken. Die mens keert letterlijk op zijn schreden terug om Jezus te gaan bedanken. Maar misschien is er toch nog iets meer mee bedoeld.

Je zou dat zo kunnen zeggen: het is heel begrijpelijk, dat je een nare ervaring zo snel mogelijk wilt vergeten, zeker als alles zo goed voor je is afgelopen. Hè, hè, dat is achter de rug.

Maar er is ook nog een andere manier om met zo'n ervaring om te gaan. Je zou er juist eens bij stil kunnen staan. Je zou je af kunnen vragen: wat heb ik daar nou van geleerd, of: hoe helpt die ervaring mij te groeien als mens? Een dergelijke diepe ervaring zou dan het startsein kunnen worden om anders te gaan leven en anders om te gaan met de mensen, die je nabij zijn. In religieuze terminologie: zo'n gebeurtenis zou het begin kunnen worden van een bekeringsge­schiedenis.

Dat lees ik althans in die zin: 'een van hen keerde om'. Voor hem was zijn genezing niet zozeer het omslaan van een zwarte bladzijde in zijn levensverhaal. Maar hij kijkt er op terug als: van toen af aan begon als het ware pas mijn echte leven. Toen zijn me de ogen opengegaan voor wat er belangrijk is in het leven en wat niet. Toen begon ik anders te denken over alles om me heen en over alles, wat er gebeurt op de wereld. Soms kunnen mensen het opbrengen om te zeggen: hoe ellendig die tijd ook geweest is. Toch zou ik het ‑ achteraf gezien ‑ niet hebben willen missen. Want ik heb er veel van geleerd.

Jezus schijnt dat te beamen, als hij tegen die mens zegt: dat geloof, die levensinstelling, die moedige vertrouwvolle houding, die is de moeite waard, want die redt jou op een nog veel diepere manier, die ervaring is voor jou een gids geworden.

Of nog anders: door die ervaring is er een keerpunt in je leven gekomen. Herkent u dat in uw eigen leven, een gebeurtenis, die je leven a.h.w. in tweeën deelt? Het evangelie nodigt ons vandaag uit daar nog eens bij stil te staan en je af te vragen: heb ik werkelijk alles al in me opgenomen, wat die ervaring me te zeggen had, ook in godsdienstig opzicht?

Wilt u vandaag het verhaal lezen op een niveau van de broodnodige dankbaarheid, dan is dat uw goed recht. Wilt u echter een stapje verder gaan en je afvragen: wat heb ik met mijn levenservaringen gedaan, wat ben ik er letterlijk wijzer van geworden, dan bent u een rijk mens, want er is niets verloren gegaan. Dan is, al wat u overkwam, - door Gods genade ‑ tot hoop en zegen geworden.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Wo en Vr 10:00 – 11:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.