RK Wageningen

RK Geloofsgemeenschap Wageningen 

 

Johannes de Doper kerk

RK Geloofsgemeenschap Wageningen, Sint Johannes de Doper Geboorte en Verrijzenis des Heren is onderdeel van de Zalige Titus Brandsma Parochie. We willen een werkelijk christelijke gemeenschap van gelovige mensen zijn, staand in de katholieke traditie, met een open houding naar de stad om ons heen en de snel veranderende wereld waarin wij leven. Samen met onze pastores en de vele vrijwilligers proberen we een breed scala aan activiteiten en diensten te werken en er zorg voor te dragen dat het evangelie van Jezus Christus in Wageningen in woord en daad gestalte kan krijgen.

 

Onze geloofsgemeenschap telt ca. 3150 parochianen, waarvan velen actief zijn als vrijwilliger. De bijdragen van de vrijwilligers lopen uiteen van liturgie (o.a. onze koren) tot ziekenbezoek, doop tot financieel beheer, onderhoud van ons gebouw en de tuin tot het contact met de mensen in de wijken. Bijna teveel om op noemen en

...... onmisbaar voor een geloofsgemeenschap in deze tijd!

 


Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.