RK Wageningen

Maandag, 21 mei 2018

Overweging 7 februari 2016

Beste mensen, 

Voorlopig is dit de laatste van de ‘gewone, groene zondagen’, waarop we systematisch uit Lucas lezen.
Pas in Juni nemen we de draad weer op
Ook tijdens de veertigdagentijd lezen we uit Lucas, maar niet systematisch.
Na Pasen wordt tot juni het evangelie (hap-snap) uit Johannes genomen. 

Vandaag gebruik ik de werkwijze van de evangelist
om iets te zeggen over de zogenaamde inculturatie, het aanpassen van het evangelie aan de heersende (plaatselijke) cultuur.
Dit proces is officieel  (opnieuw) begonnen met het 2de Vaticaans Concilie.
Dit proces zoekt naar uitdagingen tot vernieuwing en positieve signalen van vitaliteit;
iets wat de media m.i. veel te weinig doen.
Gelukkig hebben we desondanks gehoord dat de paus – voor het eerst na 1000 jaar -
op 12 februari a.s. contact zal hebben met de Russische Patriarch van Moskou
in een twee uur durend gesprek. Ik ben reuze benieuwd wat daar uit voort komt! 

Op deze wijze het evangelie van deze zondag lezend
ontdekken we dat de zg. wonderbare visvangst functioneert als een profetie en belofte. 

Zie maar of jij ook bemoediging voor de toekomst kunt vinden in dit evangelieverhaal. 

een goede zondag 

 

Hans

5de zondag door het jaar C 2016 

Copyright © 2018 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.